Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 18:59

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ζητά την λήψη μέτρων στήριξης των τεχνικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους από την αναστολή των εργασιών της «Πτολεμαΐδα V»

Με αφορμή την αναστολή των εργασιών του έργου «Πτολεμαίδα V»,  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, κ. Νικόλαος Σαρρής, απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία ζητεί να υπαχθούν άμεσα  στα ισχύοντα ευνοϊκά  μέτρα οικονομικής στήριξης, που λαμβάνει η Κυβέρνηση, και όλες οι κατασκευαστικές και τεχνικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή του έργου αυτού, καθώς και οι εργαζόμενοί τους.

Η επιστολή έχει ως εξής:  

«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Η αναστολή της λειτουργίας του εργοταξίου κατασκευής της V Μονάδας της ΔΕΗ για 30 ημέρες, που αποφασίστηκε με τη σχετική απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιά, αποτελεί πράξη σημαντική για την αποτροπή της μετάδοσης και διασποράς του Κορωνοϊού στους εκατοντάδες εργαζόμενους στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις του έργου και για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή μας και κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου.

Ωστόσο, η αναγκαία αυτή εξέλιξη, που θέτει υποχρεωτικά  εκτός  εργασίας όλες τις επιχειρήσεις, κατασκευαστικές -τεχνικές, που δραστηριοποιούνταν στο έργο «Πτολεμαΐδα  V»  και τους εργαζομένους τους, τους οποίους και θα πρέπει να διατηρήσουν, συνεπάγεται την επιτακτική ανάγκη άμεσης συμπερίληψης αυτών στις κατηγορίες των επιχειρήσεων που θα πρέπει να τύχουν οικονομικής στήριξης, στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.

Το Επιμελητήριο μας, ήδη  έχει γίνει αποδέκτης της αγωνίας και της ανησυχίας που εκφράζουν οι επιχειρήσεις αυτές των οποίων οι δραστηριότητες στην ουσία παύουν.

Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη τόσο η υπαγωγή των εργαζομένων του έργου της V μονάδας της ΔΕΗ  στην ευνοϊκή ρύθμιση της λήψης των 800 ευρώ μέσω, του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, όσο  και κυρίως της υπαγωγής στους ΚΑΔ που πλήττονται και των ΚΑΔ  όλων των επιχειρήσεων που εργάζονται στην κατασκευή του.

 Με έκδηλη ανησυχία για την «επόμενη ημέρα», αφουγκραζόμενοι  τους προβληματισμούς και την ανασφάλεια των επιχειρήσεων - μελών μας,  που στην πλειονότητά τους βρίσκονται σε κατάσταση αβεβαιότητας, έχοντας την υποχρέωση συνάμα να αμυνθούν με κάθε τρόπο για την καταπολέμηση του «αόρατου εχθρού», με ατομική και συλλογική ευθύνη, παρακαλούμε για την ικανοποίηση του αιτήματος που σας υποβάλλουμε, στα πλαίσια του ρόλου μας ως του πλέον αξιόπιστου συμβούλου της Πολιτείας για θέματα οικονομικής και επιχειρηματικής σταθερότητας και ανάπτυξης».

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 19:02