Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 05 Απριλίου 2011 09:03

Σχέδιο για απόσυρση των παλαιών νοσοκοµείων Θα ανεγερθούν νέα στις περιοχές όπου υπάρχουν πολλά και µεγάλης «ηλικίας»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙ∆Η απο τα Νεα
Στο πλαίσιο αυτό, στην οδό Αριστοτέλους έχουν ξεδιπλώσει τον χάρτη της Ελλάδας µαρκάροντας οχτώ περιοχές όπου και προτείνεταιη ανέγερση των νέων νοσοκοµείων: στην Τρίπολη, τη ∆υτική Μακεδονία (κοντά στην Κοζάνη), τηΘεσσαλονίκη (µε τηναπόσυρσητου «Ιπποκράτειου»), την Κρήτη

(Νοµός Λασιθίου) και τη ∆υτική Ελλάδα (Πρέβεζα ή Ακτιο). Στον πυρήνα των σαρωτικών αλλαγών που δροµολογούνται βρίσκεται η Αττική, µε τους ειδικούς να κάνουν λόγο για τη δηµιουργία τριών νέων νοσηλευτικών ιδρυµάτων – στα Μελίσσια, τη Βούλα και την περιοχή της Βάρης. Τα σχέδια αυτά,ωστόσο, συνεπάγονται και την παύση λειτουργίας νοσοκοµείων όπως είναι για παράδειγµα το «Αµαλία Φλέµινγκ» και το 1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ.

«Προτείνουµε ένα πρόγραµµα άµεσης εφαρµογής, µε βάση υφιστάµε να σχέδιανοσοκοµείωνπου ανήκουν στο ∆ηµόσιο, για την ανέγερση οχτώ νέων µονάδων300 - 350 κρεβατιών, σε διάφορα σηµεία της χώρας, συνολικού κόστους 480 εκατοµµυρίων ευρώ», υπογραµµίζει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Λυκούργος Λιαρόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή της Οµάδας Εργασίας για τις επικείµενες συγχωνεύσεις.

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ. Ο «αρχιτέκτονας» της αναδιάταξης των µονάδων υγείας υποστηρίζει πως η εξασφάλιση κεφαλαίων – παρά την κρίση – είναι εφικτή. «Η χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει από τραπεζικό δανεισµό και από έκδοση οµολόγων έργου (project bonds) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων». Η µειωµένη δαπάνη θα εξασφαλιστεί καιαπό το γεγονός πωςδεν κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών µελετών, η οποία θα κόστιζε ακριβά. Η σκέψη των ειδικών στηρίζεται στην «κλωνοποίηση» πρότυπων νοσοκοµείων όπως είναι οι «Αγιοι Ανάργυροι» και το «Αττικόν».

Μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για µελλοντική συνεργασία (συµβάσεις) µε τα νέα δηµόσια νοσοκοµεία,αναφέρει ο κ. Λιαρόπουλος.

Ειδικότερακαι σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 20% των κλινών των νέων νοσοκοµείων µπορούν να «πουληθούν» στηνιδιωτική ασφάλιση, κερδίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο 14 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.

Ο προϋπολογισµός

«Προτείνουµε την κατασκευή οκτώ νέων µονάδων 300-350 κλινών, συνολικού κόστους 480 εκατοµµυρίων ευρώ»

Λυκούργος Λιαρόπουλος (αριστερά), καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας, συντονιστής της Οµάδας Εργασίας για τις επικείµενες συγχωνεύσεις

Συγχωνεύσεις, λουκέτα και µετακοµίσεις στην περιφέρεια

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ των συγχωνεύσεων είναι ο Νοµός Λασιθίου στην Κρήτη, καθώς πρόκειται για µία από τις περιοχές της χώρας που κρίνεται «κορεσµένη» σε υποδοµές υγείας.

Ετσι, από τηµελέτη για τον ανασχεδιασµό της υγειονοµικήςυποδοµής του συγκεκριµένου νοµού προκύπτει η πρόταση για την ανέγερση ενός νοσοκοµείου300 κλινών σε κεντρική τοποθεσία που θα καλύπτει τις ευρύτερες ανάγκες του πληθυσµού. Τι θα γίνει όµως µε τα υπόλοιπα τέσσερα που λειτουργούν σήµερα; Το Γενικό Νοσοκοµείο - Κέντρο Υγείας Νεάπολης προβλέπεται να µετατραπεί σε κέντρο αποκατάστασης ή κέντρο παροχής φροντίδας χρόνιων πασχόντων. Σχέδια ενίσχυσης υπάρχουν και για τα Νοσοκοµεία - Κέντρα Υγείας της Ιεράπετρας και της Σητείας, ταοποία πιθανόν να µετατραπούν σε διαγνωστικές µονάδες µε κοινή διοίκηση. ∆εν φαίνεται, ωστόσο, να έχει την ίδια τύχη το Νοσοκοµείο του Αγίου Νικολάου, µε τους ειδικούς να επισηµαίνουν πως βρίσκεται στο κέντρο µιας δηµοφιλούς τουριστικής περιοχής, µε αποτέλεσµα τοοικόπεδο να αποτελεί «φιλέτο».

Υπό την απειλή λουκέτου βρίσκονται και ταΝοσοκοµεία τωνΓρεβενών, της Κοζάνης και τηςΠτολεµαΐδας καθώς προτείνεται η δηµιουργία νέου, εκσυγχρονισµένου νοσηλευτικού ιδρύµατοςσε περιοχή κοντά στην Κοζάνη. Παρ' όλα αυτά και όπωςέχει επισηµάνειο υπουργός Υγείας ΑνδρέαςΛοβέρδος, οι επικείµενες συγχωνεύσεις, που θα ανακοινωθούν την 1η Ιου λίου, έχουν ως στόχο εκτός από τη µείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση παροχών υγείας και τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού µε πιθανές µετακινήσεις σεδοµές όπου προκύπτουν ανάγκες.

Η αναλογία γιατρώνστην Ελλάδα είναι 0,85 ανά κλίνη, όταν οµέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 0,41 ανά κλίνη. Αντίθετα, ηηγεσία του υπουργείου Υγείας παραδέχεται πως υπάρχουν ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό.

«Κουίζ» αποτελεί για τους ειδικούς και η περιοχή της Πελοποννήσου, µε τον κ. Λιαρόπουλο να επισηµαίνει ότι η δυσκολία επικοινωνίας των νότιων και κεντρικών περιοχών µε την Πάτρα επιβάλλει ορισµένες παρεµβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει τη µεταφορά του Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τριπόλεως σε χώρο κοντά στον κόµβο Τρίπολης, στη συµβολή της Εθνικής Οδού προς Καλαµάτα, Σπάρτη και Κόρινθο.

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. Σύµφωνα πάντα µε την ίδια µελέτη, αλλάζουν τα πλάνα και στη ∆υτική Ελλάδα. Ετσι, ενώ στα σχέδια είναι η λειτουργία ενός νέου νοσοκοµείου στη Λευκάδα, οι ειδικοί υπογραµµίζουν πως θα εξυπηρετούσε καλύτερα τις ανάγκες του πληθυσµού εάν οι κατασκευαστές µεταφέρονταν στην Πρέβεζα ή το Ακτιο γιανα ξεκινήσουν τις εργασίες τους.

Πεπαλαιωµένες, όµως, κρίνονται και οι υποδοµές στο Ασκληπιείο της Βούλας, γι' αυτό και, σύµφωνα µε την πρόταση του κ. Λιαρόπουλου, χρήζουν αντικατάστασης. Ετσι, εναλλακτικά, θα µπορούσε να ιδρυθεί ένα νέο νοσοκοµείο στην περιοχήτου Ελληνικού – ακόµη και στοπρώην αεροδρόµιο.

Προβλέπεται και η «πώληση» του 20% των κλινών σε ασφαλιστικές εταιρείες

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Απριλίου 2011 10:10