Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011 18:30

Με αξονικό τομογράφο εξοπλίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

axonikosΣημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της Προνοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας και του εξοπλισμού των Μονάδων Υγείας προωθεί μέσω του Ε.Σ.Π.Α., η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα ενισχύοντας την προσπάθεια που καταβάλει το Υπουργείο Υγείας για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Έτσι, μετά την ένταξη της προμήθειας 14 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στη Δυτική Μακεδονία, υπέγραψε την απόφαση για την προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, προϋπολογισμού 350.000,00€.

Με την προμήθεια του αξονικού τομογράφου καλύπτεται ένα τεράστιο κενό στη διαγνωστική ικανότητα του Νοσοκομείου Γρεβενών και υλοποιείται ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής που αναγκαζόταν όλα αυτά τα χρόνια να ταξιδέψουν σε γειτονικά νοσοκομεία ή διαγνωστικά κέντρα για να υποβληθούν σε μία εξέταση.

Ο αξονικός Τομογράφος θα είναι 16 τομών.

Το έργο στοχεύει:

 στη βελτίωση λειτουργίας των υπαρχουσών υπηρεσιών που παρέχει το Νοσοκομείο ( έμμεσα ή άμεσα) ,

στην επέκταση των ιατρικών υπηρεσιών του και

στη δυνατότητα απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Παράλληλα με την προμήθεια θα γίνει και διαμόρφωση σχετικού χώρου για να υποδεχθεί τον αξονικό τομογράφο. Ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί ο αξονικός τομογράφος είναι το Ακτινολογικό Τμήμα (Διαγνωστρήριο) με μία πιθανή μικρή επέκταση του χώρου. Η διαμόρφωση θα περιλαμβάνει όλες τις «κτιριακές παρεμβάσεις αλλά και όποιες άλλες παρεμβάσεις είναι αναγκαίες π.χ. μολύβδωση τοίχων και θα έχει ολοκληρωθεί πριν την προμήθεια του αξονικού τομογράφου.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011 18:37