Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024 09:26

Εως τις 20 Μαρτίου οι εγγραφές των μαθητών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και την Α’ τάξη των Δημοτικών σχολείων Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος

2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου
θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α ́109), όπως η
τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ. 1δ του άρθρου 204 του ν.4610/2019 (Α’ 70).
Ειδικά για την εγγραφή στα Νηπιαγωγεία, την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι
γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας
τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-
eggrafi.services.gov.gr/

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών πριν ξεκινήσουν την διαδικασία εγγραφής
να ελέγξουν τον τομέα στον οποίο ανήκουν σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους (αρχική σελίδα
στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Κοζάνης αριστερά πάνω: http://dipe.koz.sch.gr/cms/ ).

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024 09:32