Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2021 14:59

Υπογραφή σύμβασης για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβουλου για την υψηλή γέφυρα  των Σερβίων από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Στην υπογραφή της  σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης, με την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». 

Σκοπός της συγκεκριμένης σύμβασης είναι η δημοπράτηση και επίβλεψη της μελέτης Ελέγχου στατικής επάρκειας και εργασιών συντήρησης –και αναβάθμισης  της υψηλής γέφυρας Σερβίων .         

               Πιο συγκεκριμένα ο Τεχνικός Σύμβουλός θα έχει ως αντικείμενο:

α) Την αναγνώριση των στοιχείων της Γέφυρας που χρήζουν επισκευής και συντήρησης, τον έλεγχο της κατάστασης του φορέα της γέφυρας, των βάθρων στήριξης, κ.λπ., ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα για τον τρόπο που θα προσεγγιστεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας και συντήρησης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων. 

β) Τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης της Μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας και συντήρησης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων, με περιγραφή όλων των απαραίτητων σταδίων και των αντίστοιχων παραδοτέων, όπως επίσης και  των τευχών ΣΑΥ– ΦΑΥ. Παράλληλα, θα φροντίζει ότι άλλο πιθανό θέμα προκύψει προκειμένου να δημοπρατηθεί η μελέτη. Τέλος, θα συγκεντρώνει όποια στοιχεία απαιτούνται για την καταχώρηση της γέφυρας στο υπό σύσταση «Μητρώο Γεφυρών» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 γ) Την επίβλεψη της μελέτης, αφού αυτή δημοπρατηθεί και προκύψει Ανάδοχος-μελετητής με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης των αντίστοιχων σταδίων. Επιπλέον, θα ασχολείται με την έκδοση, ενημέρωση ή επικαιροποίηση κάθε απαιτούμενης άδειας από διάφορους φορείς, θα φροντίζει για την ολοκλήρωση και την παράδοση στην Υπηρεσία της συνταχθείσας μελέτης.

Το έργο, με προϋπολογισμό 36.952,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 571.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2021 15:04