Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 09:33

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την Τράπεζα της Ελλάδος

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 1/2017, για την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, σαράντα τριών (43) θέσεων

ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.