Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010 17:23

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΑΝΗΣ

Καλείστε στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 26 Απριλίου  2010,  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  8,00 μ.μ., σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση , συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα :

   1.Πρόγραμμα «Καλλικράτης»: Μη Οριστικοποιημένο Προσχέδιο Νόμου.
         Θέση του Δήμου επί του Προσχεδίου.  Εισηγητής Δήμαρχος

    2.Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου μας στο Έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στις 03

         Μαίου  2010 στην Αθήνα με κύριο θέμα τη «Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Έγγραφο

         ΤΕΔΚ Κοζάνης απ 104/16-04-2010 . –Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

    3. α)Έγκριση Απολογισμού Δήμου Αιανής οικονομικού έτους 2009 κατά τις διατάξεις

         της } 4  του άρθρου 163 του νόμου 3463/2006 Κ.Δ.Κ. -Εισηγητής Δήμαρχος

      3. β) Προσδιορισμός ημερομηνίας του «Απολογισμού Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

         έτους 2009» σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν 3463/2006 Κ.Δ.Κ. -Εισηγητής Πρόεδρος   

          Δημοτικού Συμβουλίου.

    4.Αναπλήρωσηθέσηςκοινωνικής λειτουργού του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

          Έγκριση της υπ αριθμόν 2/11-03-2010 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΑΤΠΑ. (απ 2040/15-

           04-2010 Εισηγητής Δήμαρχος

   5.Ορισμόςεκπροσώπου (τακτικού & αναπληρωματικού) για σύσταση επιτροπής του άρθρου

         41 ν.1249/82 περί αναπροσαρμογής αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Έγγραφο Δ.Ο.Υ.

         Κοζάνης  6866/09-04-2010. Εισηγητής Δήμαρχος

   6. Εξέτασηαιτήματος του Τοπικού Συμβουλίου Ροδιανής με απ 1336/12-03-2010 σχετικό

          με την ασφαλή λειτουργία της παιδικής χαράς του πρώην δημοτικού σχολείου .

       Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης

      7. Εξέτασηαιτήματος του Δημότη κ. Στέφανου Γιαννακόπουλου  με απ 2010/14-04-2010

        σχετικό με την σύνδεση της οικίας του, που είναι εκτός ορίων οικισμού , στο δίκτυο

         αποχέτευσης του οικισμού .Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης

   8. Έγκρισητου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  & του 1ου ΠΚΤΜΕΝΕ , του έργου

        «Κατασκευή χλοοτάπητα στο Τ.Δ. Ροδιανής του  Δήμου Αιανής» – Έγγραφο ΤΥΔΚ απ

         15701/2867/30-03-2010. Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης

     9. Αλλαγή θέσης στάσης υπεραστικών λεωφορείων στο Τ.Δ. Κερασιάς. Έγγραφο της

        Διεύθυνσης μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν.Α Κοζάνης απ 4021/22-02-2010

       Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Εμμανουηλίδης

 10. ΈγκρισηΟικονομικούΑπολογισμού 2009 του Ν. Π. «Σχολική Επιτροπή Αιανής». –

        Εισηγητής Σάββας Σιδηρόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. του ν.π

   11.Τροποποίησηπροϋπολογισμού εξόδων έτους2010 κατά 3.600,00€ για την πληρωμή των

        μετά από έλεγχο  βεβαιωθέντων υπέρ Ι.Κ.Α. διαφορών ασφαλιστικών  εισφορών και προσθέτων  

       τελών των ετών 2002-2003-2005-2006-2007&2008. Δημιουργία ειδικού κωδικού εξόδων.  

        Εισηγητής Δήμαρχος

   12.Τροποποίησηπροϋπολογισμού εξόδων έτους2010 για την πληρωμή των

        αναδρομικών αποδοχών (διαφορά χρονοεπιδόματος) των εργαζομένων στην υπηρεσία

        καθαριότητας μέχρι και 31-08-2008.    Δημιουργία κωδικού εξόδων.  Εισηγητής Δήμαρχος

 13.Εξέτασηαιτήσεων  υπαλλήλων του Δήμου γιατην καταβολή των επιδοτήσεων συνολικού

         ποσού 27.000,00€ του άρθρου 10 του νόμου 3320/2005 για την αγορά- ανέγερση

         κατοικιών. Εξεύρεση τρόπου χρηματοδότησης των επιχορηγήσεων. 

         Εισηγητής Δήμαρχος

 14. Έγκρισηπρόσληψης -κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 ¨Κύρωση

           του Κ.Κ.Δ & Κ.Υ. ΦΕΚ 143Α’ /28-06-2007 –ενός (1) υπαλλήλου γραμματειακής

           υποστήριξης με σύμβαση εργασίας ορισμένου   χρόνου δίμηνης διάρκειας σε συνολικό

           διάστημα δώδεκα  μηνών ( }2 άρθρο 21 Ν.2738/1999 ΦΕΚ180/Α) για την καλοκαιρινή

           περίοδο , για την αντιμετώπιση των   εποχικών αναγκών λόγω αυξημένης κίνησης τη

           θερινή περίοδο και λόγω  της τουριστικής περιόδου   - Εισηγητής   Δήμαρχος

 15. Έγκρισηπρόσληψης -κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 ¨Κύρωση

           του Κ.Κ.Δ & Κ.Υ. ΦΕΚ 143Α’ /28-06-2007 –ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου   με σύμβαση

          εργασίας ορισμένου   χρόνου δίμηνης διάρκειας σε συνολικό διάστημα δώδεκα  μηνών

          ( }2 άρθρο 21 Ν.2738/1999 ΦΕΚ180/Α)  , για την αντιμετώπιση των   εποχικών

           αναγκών - Εισηγητής   Δήμαρχος

 16. Έγκρισηπρόσληψης προσωπικού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του

         Ν 3584/2007 ¨Κύρωση του Κ. Κ.Δ. & Κ. Υ. ΦΕΚ 143Α’ /28-06-2007, δυο ατόμων

          εργατών-εργατριών γενικών καθηκόντων για αντιμετώπιση εποχικών αναγκών σε

          θέματα πολιτικής προστασίας,( κοπή χόρτων –πυροπροστασία ) με σύμβαση

          εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για το αμέσως επόμενο χρονικό
          διάστημα. -Εισηγητής Στέργιος Ράπτης , Αντιδήμαρχος
 
 17. Εξέταση αιτήματος του Δημότη κ. Γρηγορίου Δ. Κοντού- καφετέρια -  με απ

         1228/04-03-2010 σχετικό με την ενοικίαση του χώρου της πλατείας της Αιανής

         απέναντι από το κατάστημα του.Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

   18. Εξέτασηαιτήματος της κ. Μαρίας Θεαφανοπούλου-Διεθνείς Εκδόσεις ΕΠΕ., εκδότριας

         του Μηνιαίου τουριστικού οδηγού της Ελλάδας, απ 1617/29-03-2010, για  παραχώρηση

         άδειας χρήσης κειμένων και φωτογραφιών από τη ιστοσελίδα του Δήμου. Εισηγητής 

          Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

    19. Διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης στις 13 Μαΐου 2010 στην Αιανή με την ευκαιρία της

           συμπλήρωσης δεκαπέντε χρόνων από το σεισμό του 1995. Εισηγητής Πρόεδρος

           Δημοτικού Συμβουλίου.

    20.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου-

           }3 & 4 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006- Εισηγητής Δήμαρχος

 
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ”
    1. Ψήφιση πιστώσεων δαπανών εκδήλωσης 30ης Ιανουαρίου 2010 ημέρα μνήμης του
          Ευεργέτη της Αιανής Χρήστου Μανώλη &  ημέρας γραμμάτων και παιδείας. -
          Εισηγητής Δήμαρχος

       2. Ψήφιση πιστώσεων διαφόρων δαπανών του κληροδοτήματος - Εισηγητής Δήμαρχος 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Σταθόπουλος

altΤην μείωση του ΦΠΑ στην τηλεθέρμανση Κοζάνης από 21% σε 10% ανήγγειλε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας σε συνέντευξη τύπου προς τα ΜΜΕ της περιοχής. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας, περιελήφθησαν δύο διατάξεις που περιέχουν τα 2 από τα 3 ζητήματα που ο Δήμαρχος Κοζάνης είχε θέσει πριν από 15 μέρες στον Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Πρώτων η τηλεθέρμανση δεν θα υπάγεται στο αυξημένο καθεστώς του 21% ΦΠΑ αλλά όπως ισχύει και στις άλλες περιπτώσεις για την θέρμανση των κατοικιών - όπως το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός – που η τιμή του ΦΠΑ είναι μειωμένη στο 10%. Δεύτερων οι δαπάνες για την τηλεθέρμανση (αποδείξεις) να μπαίνουν στο αφορολόγητο όπως συμβαίνει και με τις δαπάνες του πετρελαίου. Το τρίτο ζήτημα που είχε τεθεί από τον κ. Μαλούτα είχε να κάνει με την μη υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ του 80% που περιλαμβάνει το τιμολόγιο ύδρευσης και ως προς αυτό το θέμα επισήμανε οτι « το ζήτημα που αφορά όλες τις ΔΕΥΑ σε σύντομο χρόνο θα τεθεί ξανά στα αρμόδια όργανα».

altΤο Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του , θα πραγματοποιήσει σύσκεψη φορέων την Πέμπτη 29-04-2010 και ώρα 11.00π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του.

Το θέμα της σύσκεψης θα είναι η ανεργία στο Νομό μας.

Είναι γνωστό ότι ο Νομός Κοζάνης, ο οποίος υπάγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σχετικά  με την ανεργία και την ανάπτυξη της περιοχής. Σύμφωνα με τα πρόσφατα  στοιχεία που έχουμε, αποδεικνύεται  ότι η ανεργία έχει «χτυπήσει κόκκινο» , με ιδιαίτερα έντονο  πρόβλημα στους νέους και τις γυναίκες.

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει στο νομό Κοζάνης το πρόβλημα της ανεργίας, καθώς κατατάσσεται πανελλαδικά στις πρώτες θέσεις των νομών που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Ο νομός τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε οικονομική ύφεση, Προβλήματα όπως η δραστική μείωση της απασχόλησης, κύμα απολύσεων και δυσάρεστα φαινόμενα, όπως η μαύρη εργασία, αντιμετωπίζει ο νομός Κοζάνης.

Οι απόψεις και οι προτάσεις που θα κατατεθούν στη συγκεκριμένη σύσκεψη, θα σταλούν στον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ, για την επίτευξη ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Νομό μας, με απώτερο σκοπό ,την ενίσχυση της απασχόλησης, την ανάπτυξη της περιοχής και την τόνωση της οικονομίας.

 
 
altΤην Κυριακή 25-4-2010 και από ώρα 07:30 έως 15:00
θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στους οικισμούς

Νέας Χαραυγής, Μελισσίων, Δρεπάνου και στις περιοχές Βιομηχανικής Ζώνης, Κλινικής Σπινάρη και Ιεράς Μονής Αναλήψεως.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα.

Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έκλεισαν τα Αιματολογικά Εργαστήρια του ΤΑΠ/ΔΕΗ σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα!

·  Ελλείψεις αντιδραστηρίων και άλλων αναλώσιμων υλικών μηδαμινής αξίας.
·  Χιλιάδες Ευρώ φεύγουν καθημερινά από το ταμείο στα ιδιωτικά εργαστήρια της Περιοχής.
·  Το συνδικάτο μας προειδοποίησε έγκαιρα με έγγραφό του τους υπεύθυνους του ΤΑΥΤΕΚΩ και τους «εκπροσώπους» των εργαζομένων.

Διαστάσεις σκανδάλου παίρνει η αδιαφορία των υπεύθυνων του ΤΑΥΤΕΚΩ, του ΤΑΠ/ΔΕΗ και των ΠΕΚΑ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας αλλά και των εκπροσώπων των εργαζομένων που έφθασαν να κλείσουν τα αιματολογικά εργαστήρια των Πολυιατρείων αναγκάζοντας τους ασφαλισμένους να καταφύγουν στα ιδιωτικά εργαστήρια των δυο πόλεων! Τα αντιδραστήρια των αιματολογικών αναλυτών και τα άλλα αναλώσιμα υλικά είναι μηδαμινής αξίας αλλά απαραίτητα για τις αιματολογικές εξετάσεις γι αυτό έπρεπε να αγοραστούν έγκαιρα και να μη φτάσουμε στο σημείο να χάνονται για πενταροδεκάρες, τεράστια ποσά από το ταμείο μας σε μια δύσκολη μάλιστα περίοδο. Σε λίγο θα ξανακλείσουν τα εργαστήρια γιατί λήγουν οι συμβάσεις των γιατρών του εργαστηρίου επειδή θα καθυστερήσουν την ανανέωσή τους και δεν έχει προβλεφτεί (παρότι τους το επισημάναμε) οι συμβάσεις για τους γιατρούς στην Πτολεμαΐδα που είναι δυο να ξεκινούν διαφορετική ημερομηνία για να μην μένει το εργαστήριο χωρίς γιατρό.

Εκτός των άλλων υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταστραφούν μηχανήματα των εργαστηρίων (λόγω αχρησίας) που κοστίζουν πανάκριβα!

Το προηγούμενο διάστημα έκλεισε για δεκαπέντε μέρες το ακτινολογικό εργαστήριο λόγω έλλειψης υγρών στερέωσης! Το Συνδικάτο μας προειδοποιεί εδώ και καιρό τους υπεύθυνους με έγγραφα και παραστάσεις ότι υπάρχει κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας των εργαστηρίων αλλά όχι μόνο δεν «ιδρώνει το αυτί» κανενός αλλά προσπαθούν να πετάξουν και λάσπη ενάντια στο Συνδικάτο για το «που αποσκοπεί το ενδιαφέρον του»! Αυτές οι εξελίξεις που δεν μπορεί να είναι τυχαίες αφού οι κινήσεις για το κλείσιμο των εργαστηρίων γίνονται συνειδητά και προμελετημένα μας κάνουν να πιστεύουμε βάσιμα ότι μεθοδεύεται η διάλυση κατ αρχήν των εργαστηρίων και σταδιακά ολόκληρων των Πολυιατρείων «προς τέρψιν» των συμφερόντων των αρπακτικών της Υγείας!

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να αγωνιστούμε μαζί για να προστατέψουμε το ταμείο μας και την Δημόσια παροχή Υπηρεσιών Υγείας

altΣυνάντηση με τον Δήμαρχο Ασκίου κ. Βασίλη Πάτρα είχε την Τρίτη 20-4-2010 ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος.
Επισκεπτόμενος τον κ. Πάτρα, ο κ. Νούτσος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για το πρόγραμμα Καλλικράτης και ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Δήμαρχος  Ασκίου εκφράστηκε με τα θερμότερα λόγια για τη διεκδίκηση της υποψηφιότητας του Αιρετού Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τον κ. Νούτσο, λέγοντας ότι είναι μια «υποψηφιότητα που θα στηρίξουμε και για την οποία ο Δήμος μας είναι περήφανος».
Μεταξύ των άλλων επαφών του στη Δυτική Μακεδονία ο Γιώργος Νούτσος επισκέφθηκε την Κυριακή την γενέτειρα του Εράτυρα Κοζάνης και την γειτονική Γαλατινή, συνομιλώντας με παλιούς φίλους και γνώριμους.

 
 

altΗ « ΕΝΩΣΗ » παρακολουθώντας  στενά τις εξελίξεις  που λαμβάνουν  χώρα  στην μεγαλύτερη  Επιχείρηση  της  χώρας, μαζί  και  μέσα  από τις τάξεις της Ομοσπονδίας μας  την ΓΕΝ.Ο.Π /ΔΕΗ,  παρεμβαίνει δυναμικά και αποτελεσματικά με τρόπο ώστε, να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια του Έλληνα  καταναλωτή, να διατηρήσει η  Επιχείρηση τον πρωταγωνιστικό της  ρόλο  στην Ενέργεια, να  παραμείνει η δραστηριότητα της Επιχείρησης στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας με νέους περιβαλλοντικούς όρους και να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των εργαζομένων σε αυτήν με τον καλύτερο τρόπο.

 Η  « ΕΝΩΣΗ » με γνώμονα μόνο το συμφέρον της Περιοχής, των Εργαζομένων και της Eπιχείρησης χωρίς σκοπιμότητες και αλαζονικές συμπεριφορές   πρωτοστάτησε  μαζί με  τα Σωματεία τους τοπικούς  φορείς της περιοχής και με μπροστάρη  την  Ομοσπονδία μας ΓΕΝ.Ο.Π/ΔΕΗ όλοι μαζί δώσαμε τον αγώνα  για την κατασκευή της Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Η πολιτεία  πείσθηκε και η Διοίκηση της ΔΕΗ  προκήρυξε της κατασκευή της νέας μονάδας.

Στην  « ΕΝΩΣΗ »  αισθανόμαστε ικανοποιημένοι γιατί ο αγώνας μας ευδοκίμησε.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Διοίκησης όμως, θα είναι πραγματικά ημιτελές σε ότι αφορά τις Λιγνιτικές Μονάδες( οι οποίες θεωρούνται  Μονάδες βάσης) αλλά και την περιοχή της Δ. Μακεδονίας, αν η Διοίκηση της Επιχείρησης δεν προκηρύξει σύντομα και την κατασκευή της Μονάδας II, του ΑΗΣ Μελίτης,  Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας  που θα ανήκει 100%  στην ΔΕΗ. Αυτή είναι η θέση μας όπως και  η θέση  της  ομοσπονδίας μας, της ΓΕΝ.Ο.Π/ΔΕΗ,   που με  απόλυτη σαφήνεια και ιδιαίτερη έμφαση το ξεκαθάρισε  και στην πολιτική ηγεσία αλλά και στην Ιεραρχία της ΔΕΗ ότι, δεν θα ανεχτεί καμία άλλη εξέλιξη, παρά μόνο αυτή που υπηρετεί το συμφέρον της επιχείρησης του Ελληνικού λαού. Ας μην ξεχνάμε ότι  μόνον  η ΔΕΗ διαθέτει την τεχνογνωσία, έχει την δυνατότητα της ορθολογικής εξόρυξης του λιγνιτικού κοιτάσματος, μπορεί να αξιοποιήσει αποκλειστικά εργατικό δυναμικό από την περιοχή και έχει την αποδοχή της Τοπικής Κοινωνίας. 

Η κατασκευή της νέας μονάδας στη Μελίτη επιβάλλεται να συνδυασθεί με την λειτουργία – ανάπτυξη του Ορυχείου Βεύης  ( παρά την διαφωνία μας για τον αποκλεισμό της ΔΕΗ ) για την εξασφάλιση τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτης με ορθολογική αξιοποίηση των κοιτασμάτων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν την υπάρχουσα τεχνογνωσία, την ασφάλεια της εκσκαφής και την συνεργασία με την Βεύη ΔΕΗ  για  τις απαραίτητες για την λειτουργία ποσότητες λιγνίτη.

Η « ΕΝΩΣΗ » σε καμία περίπτωση δεν θα συνηγορήσει την παραχώρηση δικαιωμάτων της ΔΕΗ σε αναξιόπιστους επενδυτές (και  εάν υποπέσει κάτι στην αντίληψη της από κάπου αλλού  θα το καταγγείλει διότι ποτέ ούτε εκπρόσωπος τύπου της Ιεραρχίας ήτανε , ούτε ποτέ ζήτησε παροχές από την Διοίκηση είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο)  που μοναδικό στόχο έχουν το κέρδος, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται δυναμικά την παράταση του χρόνου ζωής των καθαρών λιγνιτικών μονάδων της περιοχής και της χώρας.

Για τον σκοπό αυτό ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής να τροποποιηθεί  το κείμενο  σχέδιο για την  νέα Οδηγία για τις Εκπομπές Βιομηχανικών Ρύπων, όπως προωθείται από μέρος Ευρωβουλευτών.

Αν το σχέδιο αποτελέσει την νέα οδηγία, η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να κλείσει σειρά λιγνιτικών μονάδων θέτοντας σε κίνδυνο την κάλυψη των ηλεκτρικών ενεργειακών αναγκών της.

Η « ΕΝΩΣΗ » διαχρονικά τοποθετείται στην αναγκαιότητα βελτίωσης των διαθέσιμων αποδοτικών λιγνιτικών  μονάδων μέσα από την χρήση τεχνολογιών αποθείωσης, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως ο λιγνίτης αποτελεί το καύσιμο βάσης, για να μπορεί  να απολαμβάνει  ο Ελληνικός Λαός σίγουρη και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Για να αξιοποιηθεί όμως ο ελληνικός λιγνίτης και να ωφεληθεί η χειμάζουσα ελληνική οικονομία η « ΕΝΩΣΗ », θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σθεναρά τον λιγνίτη, ο οποίος βάλλεται πανταχόθεν, όχι για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά για να υπηρετηθούν άλλων ειδών συμφέροντα κάτι που κατήγγειλε και η ΓΕΝ.Ο.Π/ΔΕΗ. Η « ΕΝΩΣΗ » σε ότι αφορά την υπεράσπιση της χρήσης του λιγνίτη στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς, δρα από κοινού με τα άλλα Σωματεία, στηρίζεται στους εργαζόμενους της Επιχείρησης που αγωνιούν για το μέλλον της ΔΕΗ, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, λειτουργεί μαζί με την Ομοσπονδία μας , την ΓΕΝ.Ο.Π / ΔΕΗ, με μοναδικό στόχο το συμφέρον της περιοχής και της χώρας.

Για εμάς οι επιτυχίες είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας,  που  ποτέ  δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για προσωπική προβολή, πόσο μάλλον αν  κάποιοι τις θεωρούν  ατομική κατάκτηση! Καταδικάζουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια, η οποία δυναμιτίζει την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, υπονομεύει τα συμφέροντα των εργαζόμενων, της τοπικής κοινωνίας και της ΔΕΗ,  προς  χάρη πρόσκαιρων συντεχνιακών και προσωπικών σκοπιμοτήτων. 

Η  « ΕΝΩΣΗ »

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V

ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ II ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

ΑΠΑΙΤΕΙ  Η  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ  ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.

altΉσσονος σημασίας χαρακτηρίζεται το γεγονός της διαρροής τριχλωριούχου σιδήρου (FeCI3 περιεκτικότητας 9%) από δεξαμενή στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Κοζάνης. Ο διευθυντής του σταθμού Νίκος Αποστολίδης μιλώντας στο VETO91fm, ανέφερε ότι η διαρροή έγινε άμεσα αντιληπτή από τους εργαζομένους του σταθμού και άμεσα πάρθηκαν τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το διάλυμα του τριχλωριούχου σιδήρου δεν ήρθε σε επαφή με τις αποχετεύσεις του σταθμού ούτε έγινε διαρροή στο περιβάλλον για να βλάψει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Όπως δήλωσε ο διευθυντής του σταθμού γίνονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη συγκεκριμένη διαρροή.
Απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον του σταθμού που θεωρείται η ναυαρχίδα της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ο διευθυντής του μεγαλύτερου εργοστασίου των Βαλκανίων, τόνισε ότι οι κρίσιμες περίοδοι για το σύνολο των μονάδων της περιοχής είναι δυο: Το 2012 όταν η Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένη να αρχίσει να πληρώνει φόρο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2, πράγμα που θα καταστήσει ακριβή την λιγνιτική kwh εάν περάσει το ποσό του φόρου στον καταναλωτή και το 2016 όταν η ΔΕΗ πρέπει να συμμορφωθεί με την οδηγία για τις εκπομπές διοξειδίου του θειου SO2 και διοξειδίου του αζώτου NO2. Ακόμα και εάν περάσουμε την σκόπελο με τις εκπομπές του CO2 το 2016 η ΔΕΗ θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο αφού η συμμόρφωση με τα νούμερα των εκπομπών θείου και αζώτου είναι δύσκολη και πολύ περισσότερο δαπανηρή. Σύμφωνα με τον Νίκο Αποστολίδη η ΔΕΗ βρίσκεται στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας μεθόδου αποθείωσης στην μονάδα Νο3 του σταθμού, προκειμένου να εκτιμήσουν οι ειδικοί τα αποτελέσματα σε τεχνοοικονομικό επίπεδο.
Είναι πασιφανές ότι σε έξι χρόνια από σήμερα το τοπίο στην παραγωγή ενέργειας στην περιοχή δεν θα θυμίζει σε τίποτα τα σημερινά δεδομένα. Η ΔΕΗ με κύρια ευθύνη της πολιτείας -το πολιτικό κόστος ήταν ζήτημα πρώτης προτεραιότητας – δεν προχώρησε στις αρχές της δεκαετίας του '90 στον εκσυγχρονισμό των μονάδων και δεν εκπόνησε ένα στρατηγικό σχέδιο σταδιακής αντικατάστασης τους, ώστε να είναι έτοιμη στον ανταγωνισμό τόσο της ελεύθερης αγοράς όσο και στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που ήταν γνωστοί ότι θα μπουν από το 1990.
Η συνέντευξη του διευθυντή του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νίκου Αποστολίδη, ενός από τα εμπειρότερα στελέχη πρώτης γραμμής που διαθέτει η ΔΕΗ στην περιοχή είναι αποκαλυπτική.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΣΤΟ VETO 91fm
{mp3}100422_apostolidis{/mp3}

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣΟ Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής ενημερώθηκε το πρωί, για τη διαρροή διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου (FeCl3), περιεκτικότητας 9%, που εντοπίστηκε από τη ΔΕΗ, εντός του χώρου του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, το απόγευμα της Τρίτης 20ης Απριλίου 2010. Αμέσως, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση, οι επιπτώσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης της διαρροής, ο κ. Δακής έστειλε κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων στο χώρο του συμβάντος.
Το κλιμάκιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης μετά από επιτόπιο έλεγχο έκρινε ότι δεν συντρέχουν άμεσα λόγοι ανησυχίας για την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής, ενώ εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Οι ενέργειες της ΔΕΗ αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 
altΟ Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης διαπιστώνει για μια ακόμη φορά σημαντικές παραβάσεις εκ μέρους της ΔΕΗ:
α) Την παράταση της λειτουργίας των ΑΗΣ Καρδιάς και Πτολεμαΐδας χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
β) Τη λειτουργία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην ευρύτερη περιοχή κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.
γ) Την παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων στα ορυχεία της περιοχής.
δ) Την υπέρβαση των αέριων ρύπων που προέρχονται από μεγάλες διαρροές τέφρας που οφείλονται στη μη τήρηση των προβλέψεων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων στα ορυχεία και στους ΑΗΣ σχετικά με τους ταινιόδρομους.

ε) Την υστέρηση της ΔΕΗ ως προς την ενσωμάτωση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην εφαρμογή τους, η οποία θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τις 30-9-2009, τόσο για τη διαχείριση της τέφρας στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όσο και σε κάθε μελλοντική έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.