Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

altΟλοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες από τη ΔΕΗ Α.Ε. η οριστική απομάκρυνση από το χώρο του ΒΙΟΠΑ μεγάλης ποσότητας λιγνιτοχώματος (τέφρας). Ο όγκος αυτός, συνολικής ποσότητας περίπου 150.000 κ.μ. βρισκόταν εκεί από την περίοδο λειτουργίας της ΑΕΒΑΛ, μιας και ο λιγνίτης αποτελούσε τη βασική καύσιμη ύλη της λιπασματοβιομηχανίας. Η ποσότητα αυτή, με την πάροδο των ετών και λόγω του φαινομένου της αυτανάφλεξης είχε καταστεί σε μεγάλο ποσοστό υπόλειμμα τέφρας. Σε κάθε περίπτωση ο όγκος αυτός (συνολικής επιφάνειας άνω των 8 στρεμμάτων και ύψος που κυμαινόταν από 5 έως και 9 μέτρα!), κάλυπτε οικόπεδα του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας, στα οποία πρέπει να γίνει άμεσα η επέκταση των Δικτύων Υποδομών του ΒΙΟΠΑ (Β’ Φάση Δικτύων), για να ακολουθήσει, αμέσως μετά, η εκμίσθωσή τους σε πιθανούς επιχειρηματίες.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Δήμος Πτολεμαΐδας, έλαβε απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο για την εμπορική εκμετάλλευση (εκποίηση) της ποσότητας αυτής. Έπειτα από όλες τις κατά τον νόμο οριζόμενες ενέργειες και αφού δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον (και τις δύο φορές που υπήρξε αντίστοιχη προκήρυξη από τη Δημαρχική Επιτροπή), υπήρξε η επίσημη προσφορά της ΔΕΗ ΑΕ για την απομάκρυνση, αποκλειστικά με δικά της έξοδα, του συνόλου της ποσότητας αυτού του λιγνιτοχώματος.

Δόθηκαν λοιπόν οι σχετικές οδηγίες στους αρμόδιους εργολάβους που συνεργάζονται με τη ΔΕΗ και για διάστημα πάνω από 40 ημέρες, υπήρξε μία άμεση ανταπόκριση στο αίτημα τόσο του Δήμου Πτολεμαΐδας όσο και του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας.

Η επιτυχής απομάκρυνση των χωμάτων αυτών επετεύχθη έπειτα από την άψογη συνεργασία των:

Τσαλίδη Αντώνιου , Δ/ντή Ορυχείου Μαυροπηγής,

Μαυρίδη Ευστάθιου, Τομεάρχη, Επιβλέποντος Μηχανικού

Λεσγίδη Κωνσταντίνου , εργολάβου της ΔΕΗ για το συγκεκριμένο έργο,

• Παπαδή Κωνσταντίνου, Πολιτικού Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος μελέτης για την αναφερθείσα απομάκρυνση λιγνιτοχώματος είχε προϋπολογιστεί σε 218.000 ευρώ, ποσό που θα έπρεπε να βαρύνει, είτε το Δήμο Πτολεμαΐδας, είτε το ίδιο το Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεμαΐδας.

Σε σημαντική αύξηση των πιστώσεων για την ένταξη νέων γεωργών στο μέτρο 1.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (1η Προκήρυξη έτους 2009), προχώρησαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (2655/30-3-2010) οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κα Κατσέλη και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κα Μπατζελή. Συγκεκριμένα, από €4.400.000,00 οι πιστώσεις πλέον είναι €7.000.000,00 δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να εγκριθεί το σύνολο των επιλαχόντων, με αναπροσαρμογή των ποσών ενίσχυσης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ένταξη των δικαιούχων στο μέτρο είναι η ακόλουθη:

Για τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους θα εκδοθεί νέα Απόφαση Έγκρισης Πράξης (σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α.), στην οποία θα προβλέπεται η ανάκληση της αρχικής Απόφασης Έγκρισης Πράξης. Στη νέα απόφαση θα υπολογίζεται το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ’ της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας αρχικής απόφασης.

Για τους υποψήφιους που έχουν καταταγεί στην κατηγορία των «Επιλαχόντων», θα εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Πράξης στην οποία θα προβλέπεται η ανάκληση της αρχικής απόφασης κατάταξης στην κατηγορία των «Επιλαχόντων», θα υπολογίζεται το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης όπως στην προηγούμενη παράγραφο και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας απόφασης.

Για τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν καταταγεί στην κατηγορία των «Απορριπτόμενων» και οι οποίοι θα κριθούν από τη Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή ως «Εν δυνάμει δικαιούχοι», θα εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Πράξης στην οποία θα προβλεφθεί η ανάκληση της αρχικής Απορριπτικής Απόφασης, θα υπολογιστεί το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στο σημείο 1 και θα ισχύσει από την ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας απόφασης.

Στις πιο πάνω αποφάσεις, οι χρονικές προθεσμίες επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου και τήρησης των Συμβατικών Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων Δικαιούχων (που σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/2008 υπολογίζονται από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης), θα υπολογισθούν από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ανακληθείσας αρχικής απόφασης. Εκείνο που διευκρινίζεται ιδιαίτερα, είναι ότι οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί των οποίων οι Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης δεν έχουν οριστικοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, θα παραμείνουν στην κατηγορία στην οποία είχαν καταταγεί από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή («Εν Δυνάμει Δικαιούχοι», «Επιλαχόντες», ή «Απορριπτόμενοι»).

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται:

στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 

στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 (τηλ. 2461053510, 2461053523, 2461053505)

στον δικτυακό τόπο της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας: www.ditikimakedonia.gov.gr
Τρίτη, 27 Απριλίου 2010 14:33

“ΠΡΑΣΙΝΟΣ” ΔΙΑΛΟΓΟΣ

altΤΟΥ ΡΟΥΛΗ ΚΟΚΕΛΙΔΗ

Θεωρώ ότι ο δημόσιος και δημιουργικός διάλογος από τις στήλες των μέσων ενημέρωσης είναι μια σημαντική εξέλιξη. Πέρα από την ενημέρωση και την καταγραφή των απόψεων δίνεται η δυνατότητα για μια πιο ουσιαστική προσέγγιση των σύγχρονων προβλημάτων της χώρας μας.
Εκτιμώ ότι συμφωνούμε με τον κ. Πετράκου Μιχαήλ, συντονιστή της Εκτελεστικής Γραμματείας των οικολόγων πράσινων, ότι η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο χρηματοπιστωτική και οικονομική, είναι και κρίση αναπτυξιακού, παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου. Κοντολογίς η ριζική αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου είναι το ζητούμενο.

Η πράσινη ανάπτυξη όμως, που είναι η διέξοδος από την κρίση, πρέπει να παράγει εισόδημα, νέες θέσεις εργασίας, ποιότητα ζωής, να συνδυάσει την επιχειρηματικότητα με την οικολογική συνείδηση. Η Ελλάδα έχει όλα τα φυσικά προσόντα, τη φυσική πρώτη ύλη για να γίνει πρωταγωνιστής της νέας ανάπτυξης. Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή στα πλαίσια της νέας περιβαλλοντικής πολιτικής έχει πάρει σοβαρές πρωτοβουλίες, συμμετέχοντας στις εργασίες της παγκόσμιας συνδιάσκεψης του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη και ιδρύοντας το υπουργείο περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικών αλλαγών. Να σημειώσουμε ότι έγινε πραγματικότητα ένα μεγάλο ζήτημα της κοινωνίας μας και των οικολογικών φορέων.

Το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ είναι αναμφισβήτητα στρατηγικής σημασίας για την χώρα και συνιστούν μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία. Συνεισφέρουν σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Υπάρχει πλέον η πολιτική βούληση, περνάμε από τα λόγια στην πράξη.  Νομίζω επίσης ότι συμφωνούμε με τους οικολόγους πράσινους στην σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.

Από το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ενεργειακή ένταση, προς ένα μοντέλο αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών, που είναι απευθείας πιο προσιτές και ελεγχόμενες από τους πολίτες, με λίγα λόγια ένα μοντέλο πιο δημοκρατικό. Στο μεταβατικό στάδιο ο ρόλος της ΔΕΗ πρέπει να είναι καθοριστικός για τη νέα σύνθεση συμβατικών και εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Η κατασκευή δύο νέων λιγνιτικών μονάδων στην Πτολεμαίδα και στην Φλώρινα που ενσωματώνουν τις πλέον φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες δημιουργούν ένα νέο τοπίο και δυναμώνουν τον ενεργειακό ρόλο της Δ. Μακεδονίας.

Παράλληλα η ΔΕΗ πρέπει να αναπροσαρμόσει το επιχειρησιακό της σχεδιασμό προκειμένου να γίνει πρωταγωνιστής της πράσινης ανάπτυξης αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, η ΔΕΗ, μαζί με το πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς, να ιδρύσουν ένα Ινστιτούτο Έρευνας ΑΠΕ και νέων τεχνολογιών στην περιοχή που είναι το ενεργειακό κέντρο της χώρας.

ΤοΙνστιτούτο Έρευνας ΑΠΕμπορεί να δημιουργήσει καινοτομία. Θα μπορούσε να λειτουργήσει συντονιστικά και συνεργατικά με άλλους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας μας. Βασικός στόχος η αναβάθμιση της έρευνας στις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες. Να μπει επιτέλους η Ελλάδα στην παραγωγή της νέας εποχής, να γίνει σοβαρός παραγωγός και εξαγωγέας εξοπλισμού, τεχνογνωσίας και υπηρεσιών της «πράσινης οικονομίας».

Συμφωνούμε με την πρόταση των οικολόγων πράσινων Δ. Μακεδονίας προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ για βιομηχανία κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού με βασικό μέτοχο της ΔΕΗ, είναι μια θετική πρόταση που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής.  Η Δ. Μακεδονία με τις ερχόμενες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει η ατμομηχανή της πράσινης ανάπτυξης στην χώρα μας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

altΗ ερώτηση έχει ως εξής:

Το σχέδιο Khramer προτείνει τροποποιήσεις στο κείμενο του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος για τη νέα Οδηγία γύρω από τα δικαιώματα των βιομηχανικών εκπομπών αερίων. Συγκεκριμένα επιθυμώντας την επιβολή αυστηρότερου πλαισίου, προωθεί την κατάργηση της συμπεριλαμβανόμενης στην κοινοτική οδηγία μεταβατικής διάταξης, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης των υπαρχουσών μονάδων σε Μεταβατικό Εθνικό Στάδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) για την περίοδο 2016 – 2020.

Η κατάργηση της μεταβατικής διάταξης έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας. Σήμερα στην περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη και Φλώρινα) η ΔΕΗ διαθέτει 16 λιγνιτικές μονάδες, ισχύος 4.400 MW, οι οποίες θα τεθούν σταδιακά σε μεταβατικό καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας. Ωστόσο αν υπερψηφιστεί το σχέδιο Khramer, από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο τότε οι 10 εξ αυτών, συνολικής ισχύος 3.000.MW, θα πρέπει από το 2016 να τεθούν εκτός λειτουργίας.

altΤο Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια ‘‘ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ’’ προσκαλεί όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες της περιοχής στην εκδήλωση για την Εργατική Πρωτομαγιά που φέτος είναι αφιερωμένη στον ποιητή της Εργατικής Τάξης Κώστα Βάρναλη.

Η εκδήλωση περιέχει:
Ομιλία για την Εργατική Πρωτομαγιά στην σημερινή συγκυρία.
Οπτικοακουστικό υλικό για τη ζωή και το έργο του Κώστα Βάρναλη.
Απαγγελία ποιημάτων.
Ζωντανή μουσική και τραγούδια από τοπικούς καλλιτέχνες με μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα Βάρναλη.

Η εκδήλωση θα γίνει στο «Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης»την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010 και ώρα 8.30 μ.μ

Με την τέχνη και τον Εργατικό Πολιτισμό που εμπνέει και εμπλουτίζει τους νέους αγώνες της Εργατιάς για:

Απόκρουση της αντεργατικής λαίλαπας

Αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης.

Μια Ελεύθερη και Δίκαια Κοινωνία.

altΤην Πέμπτη 29 Απριλίου το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης  φιλοξενεί στην

«Αίθουσα Τέχνης», 9.30 μ.μ. την παράσταση

«ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»του Αλεξέι Αρμπούζωφ

Η απόδοση του έργου είναι του Ερρίκου Μπελιέ και η σκηνοθεσία της Ιωάννας Μιχαλακοπούλου. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν δύο σημαντικοί ηθοποιοί του ελληνικού θεάτρου, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος και η Κατερίνα Μαραγκού. Πρόκειται για την τρυφερή ιστορία δύο μοναχικών ανθρώπων, που συναντιούνται σε ένα παραλιακό θεραπευτήριο στις αρχές του φθινοπώρου, αλλά και στις αρχές του φθινοπώρου της ζωής τους. Ο χειρούργος Ροντιόν έχει χηρέψει από τη γυναίκα που λάτρευε και είναι διευθυντής του θεραπευτηρίου. Η Λύντια έχει ζήσει αλλεπάλληλους χωρισμούς από τους συντρόφους και τους συζύγους της και είναι φιλοξενούμενη στο θεραπευτήριο.

altΠλήθος κόσμου παρευρέθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Απριλίου 2010 στην αίθουσα Φίλιππος, για να παρακολουθήσει την οπτικοακουστική παράσταση «Μουσικό Παραμύθι-Παραμυθένια Μουσική», που παρουσίασε η ορχήστρα κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, υπό την διεύθυνση της κ. Βασιλικής Τσιβίκη.Ενθουσιασμένοι δήλωσαν μικροί και μεγάλοι θεατές από την παράσταση, όπου το παραμύθι και η μουσική συναντιούνται, με γέφυρα την ορχήστρα κιθάρας

Το «Μουσικό Παραμύθι-Παραμυθένια Μουσική», είναι μία αφηγηματική παρουσίαση μύθων και παραμυθιών από διάφορα μέρη του κόσμου(Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία, Μεξικό, Τσεχία, Ελλάδα κ.ά.)σε συνδυασμό με μουσικά κομμάτια.

Ο ΠΑΣΧΟΣ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣΗ επιχειρούμενη αλλαγή στο διοικητικό-αυτοδιοκητικό σύστημα της χώρας, με το σχέδιο «Καλλικράτης», το οποίο αναδιατάσσει πλήρως τη σχέση κράτους-αυτοδιοίκησης, δεν είναι ούτε επανάσταση, ούτε καταστροφή. Απλά είναι ένα αυτονόητο και αναγκαίο βήμα, που έπρεπε να γίνει, τουλάχιστο, εδώ και δύο δεκαετίες. Στην περίοδο που διανύουμε, η επιχειρούμενη αλλαγή δεν είναι μόνο αναγκαία. Είναι επιτακτική, είναι μονόδρομος.
Ειδικότερα για την περιφέρεια της χώρας, ελπίδα και ευχή όλων είναι, να αποτελέσει την αφετηρία για την απελευθέρωση και κινητοποίηση όλων των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων κάθε περιοχής. Η λογική του συνηθισμένου, στην πορεία και των τοπικών πραγμάτων πρέπει να τελειώνει μια και καλή και μαζί και οι υποστηρικτές αυτών των αντιλήψεων.

Η  28η Απριλίου έχει επιλεγεί σαν Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.                                                                                                              
Στόχος είναι η επικέντρωση της διεθνούς κοινής γνώμης στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), κάθε χρόνο παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, αριθμός ο οποίος δείχνει αύξηση του ποσοστού κατά 10% τα τελευταία χρόνια.
Ταυτόχρονα περίπου 270 εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως έχουν υποστεί μη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, ενώ αντίστοιχα 160 εκατομμύρια υποφέρουν από επαγγελματικές ασθένειες. 
Γνωρίζει όμως κανείς ότι :
Κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει από ατύχημα ή νόσο που σχετίζεται με την εργασία του;                                                                        
 Κάθε 15 δευτερόλεπτα 160 εργαζόμενοι έχουν ατύχημα σχετιζόμενο με την εργασία τους;                                                                                               
Αυτό σημαίνει ότι με το τέλος αυτής της μέρας 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι θα έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα!                                                               
Αυτό σημαίνει ότι με το τέλος αυτής της μέρας 5500 εργαζόμενοι θα έχουν πεθάνει από ατύχημα ή νόσο σχετιζόμενη με την εργασία τους!                              
Σε μια εποχή στην οποία γίνεται λόγος για αναγνώριση των δικαιωμάτων της φύσης και των όντων της,  θα περίμενε κανείς ότι τα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου θα είχαν εξασφαλιστεί.                                                              
Ωστόσο η δημοκρατία  διακυβεύεται από  κέντρα που συγκεντρώνουν τεράστια οικονομική εξουσία και που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν την πολιτική και τα ΜΜΕ.                                                             
Ο οικονομικός ανταγωνισμός, η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και ο αγώνας για συμπίεση του κόστους των προϊόντων,  έχουν διευκολύνει την  μεταφορά των εργοστασίων παραγωγής των προϊόντων σε χώρες όπου το εργατικό κόστος είναι πολύ μικρό.                                                                                         
Εκτός από το πολύ χαμηλό ημερομίσθιο, οι συνθήκες ασφαλούς εργασίας και ασφαλιστικής κάλυψης  είναι  στις περισσότερες περιπτώσεις   απαράδεκτες.   Η παιδική εργασία, η ανασφάλιστη εργασία, τα ημερομίσθια πείνας, η απαγόρευση του συνδικαλίζεστε, η σωματεμπορία, αποτελούν ένα τοπίο που δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμη χωρίς περαιτέρω συνέπειες.
Το δικαίωμα των ανθρώπων για ασφαλή και αξιοπρεπών συνθηκών εργασία δεν τίθεται σε αμφισβήτηση στην θεωρία, η πράξη όμως σήμερα είναι διαφορετική. Φέτος  η Ημέρα εορτάζεται μέσα σε μια διεθνή οικονομική κρίση, η οποία για κανένα λόγο δε θα πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση τις πολιτικές για την πρόληψη αλλά και τις δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή τους σε εθνικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο.
                                                 
Επενδύοντας στην πρόληψη, επενδύουμε:                                                       
 - Στο αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα για ασφαλή και υγιή εργασία.                               
- Στην ποιοτική εργασία, η οποία αποτελεί τη συνισταμένη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας και μιας ευνομούμενης πολιτείας.                        
Εμείς  οι  εργαζόμενοι  στο Σωματείο  Ενέργειας   Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.-.ΔΕΗ

«  Η ΕΝΩΣΗ » πιστεύουμε ότι, καθένας από μας, από τη θέση στην οποία βρίσκεται, είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.       
  - Οι εργοδότες ή  τα στελέχη, είναι υπεύθυνοι να εγγυηθούν ότι οι εργασιακοί χώροι που εξαρτώνται από αυτούς  είναι ασφαλείς και δεν κρύβουν κανένα κίνδυνο για την υγεία.                                                                                         
- Οι κυβερνήσεις, είναι υπεύθυνες για την παροχή των απαραίτητων υποδομών νόμων και υπηρεσιών για να διασφαλίσουν ότι, οι εργαζόμενοι παραμένουν ενεργοί και οι επιχειρήσεις ακμάζουν.                                                              
- Οι  ακαδημαϊκοί, που γνωρίζουν το αντικείμενο, είναι υπεύθυνοι να  διαδώσουνε το μήνυμα της αντίληψης του κινδύνου.                                               
- Οι  ειδικοί σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, είναι υπεύθυνοι να παρέχουνε συμβουλές και να προωθούνε  την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την παρακολούθηση του εργασιακού περιβάλλοντος.
        

Τέλος εμείς ως εργαζόμενοι, είμαστε υπεύθυνοι να εργαζόμαστε με ασφάλεια, να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και να  μη θέτουμε σε κίνδυνο τους άλλους

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ
 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΟ Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
"Όλοι γνωρίζουμε την πορεία του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, πώς έχει λειτουργήσει σε άλλες χώρες. Δεν είναι μία μονοδιάστατη πορεία, έχει επιτυχίες και αποτυχίες.
Εγώ δεν κρίνω το σύνολο της πορείας του. Κρίνω τις προτάσεις που έχει κάνει για την Ελλάδα, οι οποίες πρέπει να πω ότι δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Είναι λάθος να νομίζει κανείς ότι το Δ.Ν.Τ. έρχεται εδώ, για να επιβάλει σκληρότερους ή διαφορετικούς όρους από αυτούς τους οποίους κουβεντιάζουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Είναι μία συζήτηση στην οποία υπάρχει μία κοινή προσέγγιση. Η κοινή προσέγγιση είναι απλή, είναι ότι η Ελλάδα πρέπει τα επόμενα χρόνια να μειώσει τα ελλείμματά της δραστικά, να ελέγξει το χρέος της και να κάνει όλες τις διαρθρωτικές προσαρμογές, ώστε να έχουμε μία πιο ανταγωνιστική οικονομία.  Είναι μια κατεύθυνση στην οποία και εμείς παρατασσόμαστε και μεταφράζεται με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές, τα οποία θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία".