Ελπίδα σε γυναίκες που χτυπήθηκαν από τον καρκίνο του μαστού και λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας αντιμετώπισης των επώδυνων θεραπειών δε μπόρεσαν να γίνουν μητέρες, ενώ στο μεταξύ μπήκαν σε διαδικασία