Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

Την Προμήθεια, Εγκατάσταση, τις δοκιμές και θέση σε λειτουργία 2 συγκροτημάτων λεβητών θέρμανσης νερού με ηλεκτρόδια υψηλής τάσης, ονομαστικής θερμικής ισχύος 40MW έκαστο στις εγκαταστάσεις ΑΗΣ Καρδιάς για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας προϋπολογισμού 4.000.000,00 € συν Φ.Π.Α. 24% εισηγήθηκε την ένταξή τους ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης:

  • στην 58η Οικονομική Επιτροπή της 22ας Δεκεμβρίου και
  • στην 25η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας (2012-2016) της 19ης Ιανουαρίου.

Όπως είναι γνωστό με την διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Καρδιάς, δεν θα είναι δυνατή η τροφοδοσία με θερμό νερό του δικτύου τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, με αποτέλεσμα όλος ο αστικός ιστός της πόλης να μην μπορεί να θερμανθεί.

Με την υλοποίηση του έργου θα καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου τηλεθέρμανσης της πόλης μέχρι την οριστική  λύση του προβλήματος, που θα δοθεί με την ολοκλήρωση της κατασκευής της Πτολεμαΐδας 5 και των απαιτούμενων σχετικών υποδομών.

Η όλη διαδικασία ξεκίνησε με την συμφωνία «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» που υπεγράφη στις 17.09.2020 για την αντιμετώπιση των αναγκών των τηλεθερμάνσεων, μετά την απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών Μονάδων, οι Δήμοι Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ΔΕΗ, ο ΔΕΣΦΑ και η Συντονιστική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συμφώνησαν στην δημιουργία κοινού δικτύου διασυνδέσεων των τηλεθερμάνσεων των τριών πόλεων με δύο βασικά σημεία παραγωγής και εφεδρειών θερμικής ενέργειας (ΑΗΣ Καρδιάς, Πτολεμαΐδα 5).

Στην παραπάνω συμφωνία περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών λεβήτων, ισχύος 80 MWth, ως μόνη εφικτή (χρονικά) μεταβατική λύση για την τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας την περίοδο 2021-2022, με δεδομένη την εξάντληση της παρέκκλισης 32.000 ωρών λειτουργίας των Μονάδων 3,4 ΑΗΣ Καρδιάς  εντός του 2021. Την λύση αυτή εισηγήθηκε και η κοινή Ομάδα Εργασίας ΔΕΗ-ΔΕΤΗΠ, μετά από οικονομοτεχνική αξιολόγηση (9) εναλλακτικών τεχνικών λύσεων.

Οι προς εγκατάσταση ηλεκτρικοί λέβητες στη συνέχεια προβλέπεται να αποτελέσουν εφεδρεία για το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων, που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των μεγάλων σταθμών ΑΠΕ της ΔΕΗ και ιδιωτών στο Λεκανοπέδιο, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας για τις τηλεθερμάνσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους πλεονάζουσας παραγωγής των ΑΠΕ και  χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το προτεινόμενο έργο συμφωνήθηκε με το άρθρο 6 του Μνημονίου, στο οποίο αναφέρεται ότι το κόστος της επένδυσης των ηλεκτρικών λεβήτων, ύψους 4.000.000,00 € , θα καλυφθεί από τον λιγνιτικό πόρο που κατανέμεται στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης, με το άρθρο 3  του Μνημονίου  προβλέπεται ότι : « Η εγκατάσταση των ηλεκτρικών λεβήτων στον ΑΗΣ Καρδιάς θα γίνει από τη ΔΕΗ μετά από σχετική εντολή του Δήμου Εορδαίας (ΔΕΤΗΠ), ενώ στη συνέχεια, η εγκατάσταση θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το οποίο θα παραχωρήσει δωρεάν στην  Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθερμάνσεων Δ. Μακεδονίας μόλις αυτή συγκροτηθεί

Σε εφαρμογή των παραπάνω συμφωνηθέντων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης αποδέχθηκε και προώθησε το αίτημα του Δήμου Εορδαίας για την χρηματοδότηση του έργου και ο Δήμος εξέδωσε την σχετική εντολή προς την ΔΕΗ για την υλοποίηση του έργου.

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την διαγωνιστική διαδικασία , κατά την οποία το τελικό ύψος δαπάνης της επένδυσης διαμορφώνεται σε περίπου 3.000.000,00 €.

Για την χρηματοδότηση του προτεινομένου έργου από το ΕΑΠ/ΤΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , λήφθηκαν υπόψη:

  1. Οι τεχνικοοικονομικές αναλύσεις της ομάδας εργασίας ΔΕΗ-ΔΕΤΗΠ-ΑΝΚΟ.
  2. Η κατεπείγουσα ανάγκη υλοποίησης του έργου, ώστε να αποφευχθεί η παύση λειτουργίας της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας μέχρι την ολοκλήρωση των έργων τροφοδότησης από την Μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», όπως καταγράφηκε και συμφωνήθηκε στο προαναφερθέν ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
  3. Το  γεγονός ότι ο Δήμος Εορδαίας και η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ) βαρύνονται με την υλοποίηση, το κόστος και την ανάγκη εξασφάλισης ίδιων κεφαλαίων των εγκατεστημένων και προς εγκατάσταση δικτύων, τα οποία θα εισφέρουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεωνκαι που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΤΗΠ είναι τα εξής:

Α. Η υφιστάμενη διασύνδεση της τηλεθέρμανσης με τον ΑΗΣ Καρδιάς (αγωγός μεταφοράς  , μήκους 2Χ16.580 μ.)  με συμβατικό κόστος  13.449.356 € και με δανειακές υποχρεώσεις (ετήσια τοκοχρεολυτική δόση) 496.149,22 € έως το έτος 2031.

Β. Η υλοποιούμενη από την ΔΕΤΗΠ διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την Μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» και οι μετασκευές της μονάδας για την παραγωγή θερμικής ενέργειας , συνολικού προϋπολογισμού 32.541.000 € , με δημόσια δαπάνη  (επιχορήγηση) 23.504.989 € και απαιτούμενα ιδία κεφάλαια της ΔΕΤΗΠ ύψους 9.036.011 €, σύμφωνα με την πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ.

  1. Το γεγονός ότι οι πιστώσεις του ΕΑΠ/ΤΠΑ (λιγνιτικός πόρος) που διατίθενται για τις επενδύσεις των τηλεθερμάνσεων είναι συμβατές με τους σκοπούς του προγράμματος , διότι ενισχύουν αποδοτικές υποδομές, μειώνουν την ανάγκη δανεισμού των δημοτικών επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην διατήρηση των  χαμηλών τιμολογίων της τηλεθέρμανσης.

Από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου ο Δήμος Σερβίων πληροφορήθηκε ότι στην περιοχή της λίμνης Πολυφύτου πρόκειται να αδειοδοτηθούν πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα.

Συστράτευση για την απόσυρση του νομοσχεδίου που κλείνει το Πανεπιστήμιό μας.

Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε αναδείχτηκε περίτρανα πως η αγωνία και η ανησυχία μας για το μέλλον του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Με αφορμή το υπό κατάθεση νομοσχέδιο της Κυβέρνησης με θέμα ¨Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση , Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας

Συνάντηση με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ζήτησαν με κοινή επιστολή τους τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΦΕ,

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της στις 20 Ιανουαρίου 2021 συζήτησε διεξοδικά

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ Δυτικής Μακεδονίας κκ. Καλλιόπη Βέττα, Πέτη Πέρκα και Ολυμπία Τελιγιορίδου κατέθεσαν ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Η αλλαγή των προϋποθέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Eκπαίδευση θα οδηγήσει στη συρρίκνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Στην ερώτηση γίνεται αναφορά στην διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου σχετικά με την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γεγονός που θα πλήξει καίρια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλης της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στα περιφερειακά Πανεπιστήμια, όπως το Π.Δ.Μ.

Ειδικότερα, αναμένεται δραματική μείωση των φοιτητών και βέβαιη κατάργηση τμημάτων καθώς, για παράδειγμα, οι πρωτοετείς φοιτητές της τρέχουσας χρονιάς θα ήταν -αν ίσχυε το νέο σύστημα- στην Κοζάνη 423 αντί για 1.737, στην Φλώρινα 418 από 628, στην Καστοριά 415 από 498 και στα Γρεβενά 18 από 460.

Επίσης, παρατίθενται στοιχεία για την ταυτότητα του Π.Δ.Μ., την εκπαιδευτική και ερευνητική του συνεισφορά, όπως και την διεθνή του εμβέλεια, ενώ γίνεται αναφορά στον πολυεπίπεδο ρόλο που διαδραματίζει στην ενεργειακή μετάβαση, με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων επανακατάρτισης.

Παράλληλα, ασκείται κριτική στο γεγονός ότι απουσιάζει –και σε αυτή την απόφαση για τη Δυτική Μακεδονία- οποιαδήποτε μελέτη κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, όπως επίσης και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους θεσμικούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.

Τέλος,  επισημαίνεται ότι με την απόφαση της κυβέρνησης ανοίγει ο δρόμος για την μετακίνηση υποψήφιων φοιτητών προς ιδιωτικά κολλέγια όπου δεν ισχύει καμία προϋπόθεση εισόδου πλην της καταβολής διδάκτρων.

Η αποψίλωση και απαξίωση του Π.Δ.Μ. αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην υποβάθμιση του Ιδρύματος, έπειτα από τη αναστολή λειτουργίας των έξι (6) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τη κατάργηση των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών των ΕΠΑ.Λ, τις μηδενικές προσλήψεις μελών Δ.Ε.Π., γεγονός που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για το Π.Δ.Μ., αλλά συνειδητά απεργάζεται την απαξίωση και την υποβάθμισή του.

Ωστόσο, η τοπική κοινωνία δεν θα επιτρέψει την υλοποίηση των σχεδίων και των μεθοδεύσεων της Νέας Δημοκρατίας. Οι αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων θα οδηγήσουν την κυβέρνηση σε υποχώρηση. Είναι πια καιρός να συνειδητοποιήσει ότι η Δυτική Μακεδονία αξίζει σεβασμό και στήριξη και όχι αδιαφορία και εγκατάλειψη.

Η Βουλευτής Κοζάνης, Κ. Βέττα

Η Βουλευτής Φλώρινας, Π. Πέρκα

Η Βουλευτής Καστοριάς, Ο. Τελιγιορίδου

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Στις 13 Ιανουαρίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του

Το έργο και τον ρόλο που καλείται να επιτελέσει το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, εξήρε ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, κατά την επίσκεψή του στον χώρο όπου φιλοξενείται, το πρωί της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου 2021. 

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Κοζάνης, εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε από κοινού από την Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στο οποίο προβλέπει:

α. Η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο 

Με την ονομαστική ψηφοφορία που διεξάγεται σήμερα, η Ελλάδα μεγαλώνει. Με τον καθορισμό της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου, η

Σελίδα 1 από 3379