Αλλάζει το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με την κατάργηση της βαθμολογίας για τους υπαλλήλους και έμφαση σε εννέα δεξιότητες.