Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010 16:08

Ο Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΣΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΠΑ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣΟ Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος με απόφασή του, έλυσε υπογραφείσα σύμβαση με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2009, με την οποία ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Ανδρέας Λεούδης είχε αναθέσει την υλοποίηση του «Προεκτυπωτικού σταδίου της έκδοσης «Σελίδες δόξας από την ιστορία του Α’ Σώματος Στρατού»», από κονδύλια του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) και του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) στην εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗ ΕΠΕ».

Στο διαδικαστικό μέρος τώρα, για την ανάθεση του πιο πάνω έργου είχε προηγηθεί απόφαση προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στις 17 Σεπτεμβρίου 2009 (προεκλογική περίοδος). Με αυτή την απόφαση, το έργο χωρίστηκε σε τρία ξεχωριστά τμήματα για τα οποία έπρεπε να διενεργηθούν τρεις χωριστοί πρόχειροι διαγωνισμοί. Παρόλα αυτά, στις 12 Οκτωβρίου 2009 εγκρίθηκαν αποτελέσματα πρόχειρου διαγωνισμού και υπογράφτηκε σύμβαση για το τρίτο μέρος, ενώ μόλις στις 22 Οκτωβρίου 2009 με μεταγενέστερη απόφαση (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) συστήθηκε και συγκροτήθηκε 3μελής Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης και Εισήγησης.

Σημειώνεται ότι δύο πρόχειροι διαγωνισμοί στις 19 Οκτωβρίου 2009 και στις 26 Οκτωβρίου 2009 είχαν κηρυχθεί άγονοι, ενώ με επόμενη απόφαση στις 10 Νοεμβρίου 2009, εγκρίθηκε η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι ενώ απαγορεύεται η κατάτμηση σύμβασης με σκοπό αυτή να υπαχθεί σε ευνοϊκότερο πλαίσιο, όχι μόνο δεν τηρήθηκε κάτι τέτοιο, αλλά διενεργήθηκαν και πρόχειροι διαγωνισμοί, όταν είχε υπογραφεί σύμβαση ήδη από τις 12 Οκτωβρίου 2009. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός, ότι στους πρόχειρους διαγωνισμούς πολλές από τις προσφέρουσες εταιρείες είναι ίδιες, κάτι που καταδεικνύει τον ενιαίο χαρακτήρα του φυσικού αντικειμένου.

Πέρα από τη μη τήρηση της νομοθεσίας για το συγκεκριμένο έργο, εκείνο που προκύπτει επίσης είναι η διάθεση πόρων από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης, που όμως έχουν ως αντικείμενο αναπτυξιακές επενδύσεις στο νομό Κοζάνης μόνο.

 
Γραφείο Τύπου

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) νομού Κοζάνης

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος, υπόγραψε την έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγμένων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) του νομού Κοζάνης 2007 – 2011.

Δεδομένης της δέσμευσης που υφίστανται οι πόροι του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ακόμη και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, επισήμανε στην απόφασή του ότι:

1.     Η δημοπράτηση έργων πολύ πάνω των χρηματοδοτικών ορίων του προγράμματος καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωσή τους και κατά συνέπεια τη μη έγκαιρη παράδοση στους χρήστες με δυσμενή αντίκτυπο στην κοινωνία.

2.     Ένα πρόγραμμα δε μπορεί, εξαιτίας υπερδέσμευσης, να δεσμεύει για την ολοκλήρωση των έργων πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

3.     Με σκοπό την επαναφορά του προγράμματος στα πλαίσια του χρηματοδοτικού σχήματος, καλείται η Επιτροπή Παρακολούθησης να εισηγηθεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης και αυτό να αποφασίσει τη μη συμβασιοποίηση έργων, πάνω από το εγκεκριμένο ποσό κάθε φορέα.

4.     Στην επόμενη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί από τον Σύμβουλο Διαχείρισης/Α.Ν.Κ.Ο, η αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος ως προς τις εντάξεις, συμβασιοποιήσεις και πληρωμές.

Στην ίδια απόφαση ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος, επισήμανε ότι τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν ότι οι πληρωμές των έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εντάσσονται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.), γίνονται μέχρι τα χρηματικά όρια που τους αναλογούν κατ’ έτος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Βφ5.179/456/οικ. 575/11-1-2008 Υπουργική Απόφαση. Επίσης, εγκρίνεται η σύνταξη μελέτης «Αξιολόγησης του δασικού πλούτου του νομού Κοζάνης και υποβολή πρότασης αξιοποίησης», ενώ στην επόμενη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν, από τον Συμβούλιο Διαχείρισης του Ε.Α.Π./Α.Ν.Κ.Ο, οι προδιαγραφές και το κόστος της παραπάνω μελέτης για λήψη απόφασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος.

Για το έργο με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος φραγμάτων Μηλοχωρίου και λιμνοδεξαμενής Αναρράχης», αυξάνεται ο προϋπολογισμός κατά € 8.277,09, ενώ εντάσσεται επίσης το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση δρόμου από το Τοπικό Διαμέρισμα Ερμακιάς προς τον ορεινό όγκο Βερμίου νομού Κοζάνης» προϋπολογισμού € 1.000.000,00 προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα δημοπράτησής του.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010 17:12