Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2010 10:02

ΠΟΡΙΣΜΑ – ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΥΜΠΑΡΟ - ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ vetonews.gr ΣΤΙΣ 3/3/10 ΚΑΙ 29/4/10

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣΠηγή: «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
Του Τάκη Κανελλόπουλου

Έρευνα σε βάθος, η οποία διενεργήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 κατόπιν εντολής του νυν περιφερειάρχη Γιώργου Κίρκου, διαπίστωσε σημεία και τέρατα όσον αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος: από κατάτμηση έργων και απευθείας αναθέσεις σε «ημετέρους» μέχρι πληρωμή ανύπαρκτων έργων, παραποιήσεις δημοσίων εγγράφων κ.ο.κ. Κεντρικό πρόσωπο όλων αυτών των υποθέσεων είναι ο επί πεντέμισι χρόνια περιφερειάρχης Ανδρέας Λεούδης, ο οποίος διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και είναι κουμπάρος του τέως πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα πορίσματα αυτών των ερευνών έχουν σταλεί ήδη σε όλα τα αρμόδια υπουργεία, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στους οικονομικούς ελεγκτές, ενώ την Παρασκευή σχετικός φάκελος παραδόθηκε και στην εισαγγελία Κοζάνης.

Η «Θ» αποκαλύπτει σήμερα μόνον τρεις από τις υποθέσεις που διερευνήθηκαν, οι οποίες όμως είναι απολύτως ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε και διένειμε το δημόσιο χρήμα η υπό τον κ. Λεούδη διοίκηση της ακριτικής περιφέρειας.

1. Έργο αποναρκοθέτησης με υπόγειες προσυνεννοήσεις

Η πρώτη υπόθεση αφορά το έργο της αποναρκοθέτησης περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, προϋπολογισμού περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επ’ αυτού η διενεργηθείσα έρευνα διαπίστωσε τα εξής απίθανα πράγματα:

α. Ενώ για την αποναρκοθέτηση εκτάσεων αρμόδιος καθ’ ύλη φορέας είναι ο στρατός, περιέργως το έργο εμπνεύστηκε και υλοποίησε με άσχετους με το αντικείμενο υπαλλήλους η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία μόνον εκ των υστέρων συμπεριέλαβε στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και έναν στρατιωτικό. Εξαιτίας αυτών το έργο ακόμη και σήμερα δεν έχει παραληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία στρατού, καθώς το νομικό πλαίσιο δεν της επιτρέπει να αναλάβει την ευθύνη πιστοποίησης ασφαλούς αποτελέσματος σε έργο αποναρκοθέτησης που έχουν υλοποιήσει ιδιωτικές εταιρείες. Εν ολίγοις η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας «έσπρωξε» σε συγκεκριμένη εταιρεία 4,5 εκατ. ευρώ για ένα έργο για το οποίο αρμόδιος είναι μόνον ο στρατός!

β. Το έργο ανατέθηκε στη μοναδική εταιρεία η οποία κατέθεσε προσφορά, και όπως απεδείχθη από την έρευνα, μεταξύ περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν ο φορέας υλοποίησης, και αναδόχου υπήρχαν «υπόγειες» διαδρομές και προσυνεννοήσεις.

Ειδικότερα, πριν καν από την προκήρυξη του έργου, υπήρχε συνεννόηση διά αλληλογραφίας μεταξύ περιφέρειας και αναδόχου. Επιπλέον με επιστολή του προς τον τότε υπουργό Ανάπτυξης ο κ. Λεούδης εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο ιδιώτη, για να προετοιμάσει και να υποβάλει την πρόταση υλοποίησης του έργου για λογαριασμό της περιφέρειας. Όλως τυχαίως τον ίδιο ιδιώτη εξουσιοδοτεί έναν χρόνο μετά και ο ανάδοχος, για να καταθέσει την προσφορά του στο διαγωνισμό της περιφέρειας! Επίσης στα τεύχη δημοπράτησης υπήρχαν όροι οι οποίοι θεωρήθηκαν «φωτογραφικοί», προκειμένου να επιλεγεί η συγκεκριμένη εταιρεία. Αναφέρεται για παράδειγμα ότι ένας από τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό ήταν «ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει συνολικό κύκλο εργασιών για τις τελευταίες τρεις διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου», απαίτηση που κάλυπτε ακριβώς η εν λόγω εταιρεία. Μάλιστα κατά παρέκκλιση της καθιερωμένης πρακτικής αλλά και της κοινής λογικής ο διαγωνισμός δεν κηρύχθηκε άγονος, παρότι προσήλθε σε αυτόν μόνον ένας ενδιαφερόμενος.

γ. Τα πρακτικά της επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης και Εισήγησης για ανάθεση έργου έχουν παραποιημένες υπογραφές!

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Οικονομίας κατόπιν εντολής του υφυπουργού Σταύρου Αρναουτάκη απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κοζάνη κλιμάκιο τεσσάρων εξειδικευμένων υπαλλήλων, για να ελέγξει σε βάθος την υπόθεση. Το κλιμάκιο παρέμεινε επί τριήμερο στην πόλη, συνέλεξε όλα τα στοιχεία και εντός των επόμενων ημερών αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις του υπουργείου.

250.000 ευρώ για τέσσερις φωτογραφίες!

Η δεύτερη υπόθεση αφορά το έργο της δημοσιότητας του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ. Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα:

α. Στους φακέλους των έργων δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την υλοποίησή τους. Μόνον ένα μικρό μέρος παραδοτέων κατατέθηκε εκ των υστέρων και αφού ζητήθηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

β. Για τη συντριπτική πλειονότητα των έργων δεν υπήρχε καν πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και κάποια συντάχθηκαν εκ των υστέρων, αφού ζητήθηκαν από τους ελεγκτές. Από κάποια έργα έλειπαν ακόμη και οι αποφάσεις ανάθεσής τους, οι οποίες κατατέθηκαν κι αυτές εκ των υστέρων κι αφού τα έργα είχαν πληρωθεί.

γ. Παρατηρήθηκε συστηματική παραποίηση του υπηρεσιακού πρωτοκόλλου.

δ. Το 60% των έργων δόθηκε σε ένα «κλειστό» κύκλωμα εταιρειών, ορισμένες εκ των οποίων μάλιστα είτε εμφανίζονταν με διαφορετικές επωνυμίες είτε συνεργάζονταν μεταξύ τους.

ε. Διαπιστώθηκαν διπλοπληρωμές τιμολογίων. Είτε με την ίδια απόφαση ανάθεσης είτε με διαφορετικές αποφάσεις εκδίδονταν διαφορετικά τιμολόγια για το ίδιο αντικείμενο.

στ. Υπήρξε υπερκοστολόγηση δράσεων, καθώς παρατηρήθηκε σημαντικά υψηλό κόστος για έργα που δεν αντιστοιχούν στα παραδοτέα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

● Για το έργο υπό τον τίτλο «προβολή δράσεων ΕΚΤ» πληρώθηκαν 60.000 ευρώ και παραδόθηκαν μία αφίσα για κάθε πόλη και ένα cd με φωτογραφίες.

● Για το έργο υπό τον τίτλο «προβολή έκθεσης Polis» πληρώθηκαν περί τα 50.000 ευρώ και παραδόθηκαν τέσσερις φωτογραφίες.

● Για το έργο υπό τον τίτλο «προβολή ΕΓΤΠΕ» πληρώθηκαν 119.000 ευρώ και παραδόθηκαν αφίσες και προσκλήσεις.

● Για το έργο υπό τον τίτλο «έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την προβολή των έργων με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ» πληρώθηκαν 107.000 ευρώ και παραδόθηκε ένας φάκελος με cd και φυλλάδια.

● Για το έργο υπό τον τίτλο «διοργάνωση συνεδρίου για την καινοτομία» πληρώθηκαν 20.000 ευρώ και παραδόθηκαν τέσσερις φωτογραφίες.

Επιπλέον για σειρά άλλων αντίστοιχων έργων, προϋπολογισμού άνω των 300.000 ευρώ, δεν βρέθηκαν καθόλου παραδοτέα υλικά, που να αποδεικνύουν την υλοποίησή τους.

3. Προεκλογικά «δώρα» ύψους 150.000 ευρώ

Η τρίτη υπόθεση, στην οποία εμπλέκεται και η νομαρχία Κοζάνης, αφορά την κατάτμηση ενός έργου προϋπολογισμού 150.000 ευρώ σε έντεκα(!) επιμέρους έργα και την απευθείας ανάθεσή τους σε «ημετέρους» και όλα αυτά μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές. Μάλιστα, όπως διαπιστώνει η έρευνα, «παραδοτέο έργο δεν υπάρχει και θα ήταν αδύνατο να υπάρξει, τόσο γιατί ο χρόνος υλοποίησης των συμβάσεων ήταν μόλις τέσσερις ημέρες όσο και γιατί ο χρόνος αυτός ήταν μία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές». Το πόρισμα καταλήγει με τη διαπίστωση ότι «η σκοπιμότητα, η ένταξη και η παραλαβή των εξεταζόμενων έντεκα έργων ήταν προσχηματική για την απορρόφηση δημοσίου χρήματος για άγνωστους λόγους».

Το έργο επινοήθηκε δεκαπέντε ημέρες πριν από τις εκλογές και αφορούσε την τουριστική προβολή του νομού Κοζάνης. Παρότι ανήκε στην αρμοδιότητα της νομαρχίας, εντούτοις μέσω προγραμματικής σύμβασης πέρασε στην ευθύνη της περιφέρειας. Ακολούθως «έσπασε» σε έντεκα επιμέρους έργα -κατά παράβαση της νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου- ώστε το καθένα να είναι προϋπολογισμού κάτω των 15.000 ευρώ, που είναι το όριο της απευθείας ανάθεσης! Το περίεργο είναι πως τα έντεκα αυτά έργα μοιράστηκαν σε τρεις όλες κι όλες εταιρείες της περιοχής. Μάλιστα η όλη υπόθεση εκτυλίχθηκε με διαδικασίες εξπρές, αφού τα έργα υλοποιήθηκαν και παρελήφθησαν μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές. Όπως σημειώνεται στο πόρισμα της ΕΔΕ, «από τα έγγραφα και τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι η απόφαση της κατάτμησης, το τίμημα, οι απευθείας αναθέσεις, η επιλογή των αναδόχων, το περιεχόμενο και η γενικόλογη περιγραφή των συμβάσεων έγιναν με εντολή ή προκαθορίστηκαν ή μεθοδεύτηκαν από τον τέως γενικό γραμματέα κ. Ανδρέα Λεούδη». Στο ίδιο πόρισμα αναφέρεται ότι «οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας εξέφρασαν προφορικά τις σοβαρές επιφυλάξεις τους στο γενικό γραμματέα, αλλά δεν εισακούστηκαν και πιέστηκαν να διεκπεραιώσουν άμεσα τις διαδικασίες…». Μάλιστα μέρος αυτών των διαδικασιών διεκπεραίωσε ο ίδιος ο κ. Λεούδης μέσω του γραφείου του «άτυπα και παράτυπα, παρακάμπτοντας τις υπηρεσίες», όπως αναφέρει το πόρισμα.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011 13:56