Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 12:12

ΔΙΑΔΥΜΑ: "έργο SYMBIOSIS προωθεί την βιομηχανική συμβίωση και την κυκλική οικονομία για την καλύτερη αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων"

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 19 και 20 Φεβρουαρίου η συνάντηση των εταίρων του έργου SYMBIOSIS – «Symbiotic networks of bio-waste sustainable management» στην Φλώρινα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Φλώρινας.

Οι εταίροι του έργου συζήτησαν αναλυτικά την πορεία του έργου, τα παραδοτέα και τα ορόσημα. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση επίσης για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να υποστηρίξει την βιομηχανική συμβίωση στη διασυνοριακή περιοχή.

Με την έμπρακτη υποστήριξη του Επιμελητηρίου Φλώρινας (*), το έργο SYMBIOSIS το επόμενο διάστημα θα συμπράξει με τις επιχειρήσεις της περιοχής ώστε να ενισχύσει την αποδοτικότητα των πόρων μέσω της βιομηχανικής ανταλλαγής και της εμπορίας οργανικών υλών. Η δημιουργία βιομηχανικών βιώσιμων δικτύων στον αγροδιατροφικό τομέα είναι επιτακτική για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την μείωση της ανεργίας ενώ παράλληλα η βελτίωση των τοπικών πολιτικών για τη διαχείριση των βιολογικών ροών αποβλήτων θα ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Μία προσπάθεια που το εταιρικό σχήμα του έργου SYMBIOSIS θα ενισχύσει με τεχνογνωσία το επόμενο διάστημα.

Οι εταίροι του έργου SYMBIOSIS είναι:

  • Δημόσια Επιχείρηση Kommunalec Bitola
  • ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
  • Δημόσια Επιχείρηση δημοτικών έργων Kommunalna Higiena Novaci
  • Innopolis
  • Κίνηση για το Περιβάλλον – Molika Dom Bitola
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

2η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης:

“Κυκλική Οικονομία & Βιομηχανική Συμβίωση:

Επεξεργασία και εκμετάλλευση βιολογικών αποβλήτων”

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης των εταίρων του έργου SYMBIOSIS την Τετάρτη στις 20 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Innopolis σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και τη στήριξη του Επιμελητηρίου Φλώρινας, η 2η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική συμβίωση. Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων της περιοχής για το έργο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί αλλά και για τις προοπτικές που υπάρχουν από την επεξεργασία και εκμετάλλευση των βιολογικών αποβλήτων. Η εκδήλωση ήταν διαδραστική με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος με τους ομιλητές για τις προοπτικές αξιοποίησης συγκεκριμένων αποβλήτων και παραπροϊόντων των παραγωγικών τους διεργασιών.

 

Ο αγροδιατροφικός τομέας στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας έχει μία δυναμική όσον αφορά την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων και το έργο SYMBIOSIS θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της περιοχής να συμπράξουν ώστε να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των διεργασιών τους μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρηματικών δικτύων.

 

(*) Οι εταίροι του έργου SYMBIOSIS θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το Επιμελητήριο Φλώρινας για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του για την διενέργεια της συνάντησης των εταίρων και της εκδήλωσης ευαισθητοποίησης αλλά κυρίως για την έμπρακτη βοήθεια και στήριξη που προσφέρει στην προσπάθεια ενημέρωσης και δικτύωσης των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.

 

Το έργο Symbiotic networks of bio-waste sustainable management - SYMBIOSIS χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 12:17