Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 19:11

Κραυγή αγωνίας απο την Ακρινή. Επιστολή του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την μετεγκατάσταση του χωριού

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή τόσο ως Πρόεδρος του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, όσο και ως μόνιμος κάτοικος της Ακρινής, που όχι μόνο γνωρίζει, αλλά και βιώνει καθημερινά τα προβλήματα, που δημιουργεί η παρουσία της ΔΕΗ στην ευρύτερη

περιοχή με την έντονη βιομηχανική της δραστηριότητα. Λόγω ακριβώς της λειτουργίας της ΔΕΗ στην περιοχή μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πληθώρα προβλημάτων και δυσλειτουργιών στην καθημερινότητά μας, με κυριότερο το ζήτημα της προστασίας της υγείας των κατοίκων του οικισμού της Ακρινής από τα κοιτάσματα λιγνίτη και την τέφρα, δηλαδή από καρκινογόνες ουσίες, που ευθύνονται για γενετικές μεταλλάξεις και οδηγούν σε ογκογενέσεις.

Όπως ήδη γνωρίζετε, με το άρθρο 28 του Ν. 3937/2011 προβλέφθηκε η μετεγκατάσταση τoυ οικισμού Ακρινής του Νομού Κοζάνης, καθώς αυτοί γειτνιάζουν με ορυχεία και με εδάφη που διαθέτουν λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, καθώς και με χώρους εκτεταμένων αποθέσεων. Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 147 του Ν. 4495/2017 με θέμα «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 ως εξής: «2. Για το σκοπό αυτόν η ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων επί μεταφοράς οικισμών εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι την 30ή Απριλίου 2018 από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σχέδιο για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και μετεγκατάστασης των δυο οικισμών, το οποίο εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών και στο οποίο διαλαμβάνονται, τα σχετικά μέτρα και όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και τεχνικές λύσεις για την αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων γηπέδων, η αποκατάσταση των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των υφιστάμενων οικισμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα συνοδεύεται δε από τα αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα.».

Παρά ταύτα, και ενώ έχουν παρέλθει σχεδόν 5 μήνες από το πέρας της προθεσμίας υποβολής σχεδίου απαλλοτρίωσης του οικισμού μας από τη Δ.Ε.Η. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ουδεμία περαιτέρω ενέργεια διενεργήθη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης του οικισμού.

Υπενθυμίζουμε ότι είναι καθήκον της Πολιτείας να προστατεύει τη δημόσια υγεία των πολιτών της. Συνεπώς, το ανωτέρω περιγραφέν ζήτημα χρήζει άμεσης διευθέτησης, διότι κινδυνεύει άμεσα η υγεία των μόνιμων κατοίκων της περιοχής της Ακρινής από τις καρκινογόνες ουσίες, που παράγονται από την εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ. Ειδικότερα, η ποιότητα της ζωή των κατοίκων εξαιτίας της επικινδυνότητας των συγκεκριμένων κοιτασμάτων λιγνίτη, που κείνται στο υπέδαφος, έχει υποβαθμιστεί ιδιαιτέρως. Μάλιστα έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα κοιτάσματα λιγνίτη ευθύνονται για γενετικές μεταλλάξεις, που οδηγούν σε ογκογενέσεις. Στην περιοχή έχει βρεθεί μεγάλη ποσότητα εξασθενούς χρωμίου και επικίνδυνης τέφρας, ήτοι καρκινογόνων ουσιών, ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες έχει διαπιστωθεί η αύξηση του αριθμού των θανάτων, που οφείλονται σε καρκινικές παθήσεις.

Πέραν τούτου επίκειται στέρηση του οικονομικού- παραγωγικού χώρου, καθώς και έντονη επιβάρυνση των περιουσίων των κατοίκων, λόγω της έναρξης εξορυκτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ακρινής. Άλλωστε, μετά τη δημοσίευση της πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης περίπου  6.500 τ.μ. του κάμπου της Ακρινής (ΟΝΠ10) από τη ΔΕΗ είναι ήδη υπό κατάρτιση οι κτηματολογικοί πίνακες και δεν δύναται να αναπτυχθεί γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα στην περιοχή, ήτοι οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής στερούνται κάθε μέσου βιοπορισμού.

Τη σοβαρότητα του ζητήματος, έχουμε ήδη επισημάνει και με την από 8-5-2018 επιστολή μας. Ωστόσο, ουδεμία απάντηση λάβαμε, αν και παρήλθε μακρό χρονικό διάστημα.

Κύριε Πρωθυπουργέ, με την παρούσα επιστολή, σας εκφράζουμε την έντονη δυσφορία μας για τη δίχως τέλος δοκιμασία, που υφίστανται όλοι οι κάτοικοι του οικισμού της Ακρινής και επισημαίνουμε πως αποτελεί εξαιρετικής σημασίας ζήτημα να κηρυχθεί άμεσα η απαλλοτρίωση του οικισμού και να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση των μονίμων κατοίκων.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής,

Κωνσταντίνος Χ. Πουτακίδης,

διά του πληρεξουσίου δικηγόρου

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 19:26