Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022 08:15

Στάθης Κωνσταντινίδης: «Άλλαξε η λίστα των παθήσεων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία του 5%"

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Νίκης Κεραμέως και Υγείας, Αθανάσιου Πλεύρη, για τον «καθορισμό των


οργάνων, του τρόπου και της διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων
υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», για τις
πανελλαδικές του 2023, προστέθηκαν και νέες παθήσεις στη λίστα εκείνων
που προβλέπονται για εισαγωγή με την ειδική κατηγορία του 5%, Πλέον σε
αυτές συμπεριλαμβάνεται και η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, με
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Ικανοποιείται έτσι το αίτημα ανθρώπων που πάσχουν από τέτοιες
διαταραχές, οι οποίες επηρεάζουν βασικές ικανότητες και δεξιότητές τους.
Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνεται και το σύνδρομο asperger, για το οποίο,
κατόπιν αιτήματος συμπολιτών μας, είχα ζητήσει να συμπεριληφθεί στη
σχετική κατηγορία, με την από 2-11-2022 επιστολή μου προς το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας.
Ήδη, με σημερινό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, δίνονται οδηγίες για
την ενεργοποίηση των Επταμελών Επιτροπών που έχουν συσταθεί σε
δημόσια ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία, και για τις διαδικασίες και τα
έγγραφα που καλούνται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι που πάσχουν από

2
σοβαρές παθήσεις, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Διαπίστωσης
Πάθησης.
Θέλω, συνεπώς, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους συναρμόδιους
υπουργούς για την κατανόηση και την ανταπόκριση.

Επισυνάπτονται:
- το σχετικό ΦΕΚ
- η από 2-11-2022 επιστολή μου

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022 08:20