Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 16:34

Ο Γιώργος Αδαμίδης για την δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας της «Πτολεμαΐδα V»

Με αφορμή την δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας της θερμοηλεκτρικής μονάδας
«Πτολεμαΐδα V» και παραμένοντας σταθερά στο μετερίζι της σταδιακής και όχι εκβιαστικής
απανθρακοποίησης των ενεργειακών αναγκών της χώρας θέλω να υπενθυμίσω τα εξής:
 Το κόστος κατασκευής της μονάδας μαζί με τη απαλλοτρίωση του Οικισμού της
Ποντοκώμης και τα συνοδά έργα ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί μια
επένδυση του ελληνικού λαού για την ενεργειακή του αυτάρκεια
 Η μονάδα έχει σχεδιασθεί για να δουλέψει με λιγνίτη τουλάχιστον μέχρι το 2050 εξασφαλίζοντας με χαμηλό κόστος την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας.
 Στη μονάδα μαζί με το ορυχείο που θα την υποστηρίζει πρόκειται με την έναρξη της
λειτουργίας της να ανοίξουν περί τις 800-1000 νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας
 Γύρω από την λειτουργία της μονάδας θα αναπτυχθεί και θα διατηρηθεί ένας
σημαντικός αριθμός δορυφορικών επιχειρήσεων που θα προσθέσουν στο ενεργητικό
τους έναν αξιοσημείωτο κύκλο εργασιών
 Η μονάδα θα υποστηρίξει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας αξιοποιώντας εγχώριο
καύσιμο που διασφαλίζει ως ένα βαθμό την ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική της χώρας
 Η επαπειλούμενη μετατροπή της σε μονάδα καύσης φυσικού αερίου εμπεριέχει πολλά
ρίσκα και αβέβαια αποτελέσματα, σίγουρα όμως κέρδη για τους μεσάζοντες και τους
μεταπράτες
 Οι ιδεοληψίες και τα νεοφιλελεύθερα ιδεολογικά δόγματα δεν πρέπει να αποτελέσουν
κριτήριο τόσο σοβαρών πολιτικών αποφάσεων
Παλεύουμε για να αποτρέψουμε την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Παλεύουμε για
να παρέχουμε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα στον Έλληνα καταναλωτή. Παλεύουμε για να μην
μετατραπούν οι λιγνιτοφόρες περιοχές της πατρίδας μας σε Κρανίου Τόπο.
Η «Πτολεμαΐδα V» πρέπει να μπει σε λειτουργία και να παραμείνει παραγωγική
σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της. Κάθε άλλη σκέψη ή πρακτική αποτελεί δολιότητα
και απιστία κατά των συμφερόντων του ελληνικού λαού.
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 16:36