Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 09:57

Ο Δήμος Κοζάνης συστήνει επιτροπή για το πρόγραμμα εκδηλώσεων "100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή"

 Α. Συνιστούμε στο Δήμο Κοζάνης, Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση προγράμματος στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την εγκατάσταση του προσφυγικού ελληνισμού στην περιοχή μας

 Β. Ορίζουμε ως μέλη της Ομάδας Εργασίας τους :

 Βασιλειάδη Γιώτη, σκηνοθέτη

 Βόντσα Βασιλική, διδάκτορα διαπολιτισμικής αγωγής | φιλόλογο

 Γκλαβίνα Γιάννη, διδάκτορα Νεώτερης Ιστορίας Α.Π.Θ

 Καμαριάδη Δημήτρη , πρώην προϊστάμενο δημοσίων σχέσεων ενεργειακού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΗ Α.Ε 

 Καμίτα Φωτεινή, πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατικών Π.Ε Κοζάνης | νομικό

 Καραγιάννη Δήμητρα, εκδότρια | φιλόλογο, συγγραφέα

 Κωνσταντινίδη Γιάννη, εκπαιδευτικό | μέλος Ποντιακού Συλλόγου Κοιλάδας και Ευξεινίου Κύκλου 

 Το έργο συντονίζει η Ευθυμία Κατσόγιαννου Τριανταφύλλου, ειδική συνεργάτιδα  του Δημάρχου και ιστορικός.

 Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η εκπόνηση σχεδιασμού δράσεων σε συνεργασία με στελέχη και Νομικά πρόσωπα του Δήμου, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, ΟΑΠΝ, ΚΔΒΚ και  με Φορείς.

 Δ. Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 10:03