Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ) συμμετέχει σε διεθνές δίκτυο οργανισμών νεολαίας και προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας σε νέους και νέες. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τον ιρλανδικό οργανισμό Νεολαίας

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος στον απόηχο της πετυχημένης, πρώτης για το φετινό καλοκαίρι μουσικής εκδήλωσης, συνεχίζει τις Δευτεριάτικες μουσικές περιπλανήσεις στους ρυθμούς της jazz, με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή τη φορά

Ο Λιγνάδης κρίθηκε ένοχος για 2 βιασμούς ανηλίκων και απαλλάχτηκε από τον τρίτο λόγω αμφιβολιών (δεν κρίθηκε «αθώος» δηλαδή) και από τον 4ο γιατί ο μηνυτής δεν ήρθε στο δικαστήριο.

Κορωνίδα των κοινωνικών πρωτοβουλιών της Enel Green Power αποτελεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Vamvakies a Social Green Project», μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει η εταιρεία από κοινού με τη Wise Greece,

Δημοσίευμα της Καθημερινής στις 13/7/2022, που προφανώς βασίζεται σε πληροφορίες του ΥΠΕΝ, έχει τίτλο «Λιγνίτης: Επιστροφή στο «εθνικό» καύσιμο για να μειωθούν οι τιμές ρεύματος» και υπότιτλο «Τετραπλασιάζεται η λιγνιτική παραγωγή, στο φουλ η λειτουργία 7 μονάδων της ΔΕΗ».

Στην έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ «Ιδεολογικές Στάσεις & Πολιτικές Τάσεις στην Ελλάδα Σήμερα», μεταξύ άλλων, τίθεται το ερώτημα «Οι βασικές υποδομές θα πρέπει να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα;».

Ο Παιδικός Σταθμός «Το σχολείο της χαράς», επί της Βογατσικού, της Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας  του Δήμου Κοζάνης,

Για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) χαμηλών και μηδενικών εκπομπών ρύπων και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι δήμοι υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από το Δήμο Εορδαίας, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα – Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020).

Ως Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων, το οποίο αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην χώρα.

Αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και ελήφθησαν υπόψη τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά του Δήμου Εορδαίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης. Αναπτύχθηκαν σενάρια με διαφορετική προσέγγιση, τα οποία αξιολογήθηκαν. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε μία πολυκριτηριακή ανάλυση, η οποία συνέβαλε στην αποτελεσματική χωροθέτηση 55 θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία καλύπτουν γεωγραφικά και πληθυσμιακά το σύνολο της επικράτειας του Δήμου.

Το Σχέδιο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και οι παρατηρήσεις της διαβούλευσης ενσωματώθηκαν στα τελικά παραδοτέα του Σχεδίου από τον ανάδοχο. Η διαδικασία εκπόνησης ολοκληρώθηκε με την έγκρισή του από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Η ενσωμάτωση των σταθμών φόρτισης της περιοχής παρέμβασης θα αναρτηθεί στο Υ.Π.ΕΝ.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://mapsportal.ypen.gr/maps/1058 .

ηΧΩ music festival 

oι Mουσικές μας Ρίζες, Καρποί του Μέλλοντος”

Γιώτης Κιουρτσόγλου, Μάκης Σεβίλογλου, Γιώργος Τζούκας, 

Η σημασία του Πάρκου για την Εθνική Συμφιλίωση , η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και η μετεξέλιξή του σε πυλώνα μελέτης της πρόσφατης ιστορίας μας, αλλά και ανάπτυξης της περιοχής, βασισμένη στην αξιοποίηση  της ιστορίας και της φύσης, βρίσκει ένθερμους υποστηρικτές.