Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019 08:07

Με ISO 50001 το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης,

η επιθεώρηση αξιολόγησης του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης του Λιγνιτικού Κέντρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001. Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας είναι η πρώτη μονάδα της Επιχείρησης που πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001. Επισημαίνεται ότι τόσο ο ενεργειακός έλεγχος και η εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Αξιολόγησης όσο και η ανάπτυξη του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης  έγινε αποκλειστικά και μόνο από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων της Επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Καταστατικού της Επιχείρησης, η ΔΕΗ Α.Ε παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και χρηματοδοτικών υπηρεσιών που αφορούν στα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις των πελατών της.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019 08:12