Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 22:43

Η ΔΕΗ υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του ομίλου EDS στα Σκόπια

Οι ιδιοκτήτες της EDS, μιας εταιρείας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, υπέγραψαν σήμερα Συμφωνία για την πώληση του 100%

των μετοχών της EDS και όλων των θυγατρικών της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για συνολικό ποσό € 4,8 εκατ. Η EDS, μία επιτυχημένη εταιρεία ενέργειας με παρουσία σε επτά χώρες στην περιοχή, η οποία έχει επιφέρει μια θετική αλλαγή στους όρους και τα τιμολόγια για τους πελάτες στο απελευθερωμένο τμήμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη γειτονική χώρα, συμπράτει από σήμερα με μία ηγετική εταιρεία στη ΝΑ Ευρώπη στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συνδυασμός αυτός θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της EDS και θα προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα, γεγονός που θα οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες για τους πελάτες της. "Επιπλέον της παρακολούθησης του νομοθετικού πλαισίου και των διαδικασιών, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την πώληση, είχαμε σαν προτεραιότητα να βελτιώσουμε τη σταθερότητα και το σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Η EDS έως τώρα έχει πετύχει αρκετά στην τοπική και περιφερειακή αγορά και με τη συμμετοχή της στις διεθνείς αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έχει την καλύτερη ομάδα εξισορρόπησης, ένα καλά ανεπτυγμένο δίκτυο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και μεγάλη εμπειρία στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ελεύθερη αγορά. Με αυτή τη συμφωνία έχουμε ένα γίγαντα στην παραγωγή ενέργειας που θα μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες θα έχουν καλούς όρους και, πάνω από όλα, μεγαλύτερη ασφάλεια", είπε ο Kocho Angjushev, ιδιοκτήτης της EDS. Χ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε: «Με την απόκτηση της EDS, μιας εξαιρετικής εταιρείας, η οποία σε λίγα χρόνια, με την εμπνευσμένη ηγεσία του κ Angjushev και το υψηλής στάθμης προσωπικό της έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα του trading, η ΔΕΗ εισέρχεται με τον καλύτερο τρόπο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της γειτονικής χώρας. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ και την δική της υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, η EDS θα προοδεύσει και θα ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο, εξέλιξη η οποία θα είναι σε όφελος και των πελατών της. Η EDS υπό την ιδιοκτησία της ΔΕΗ θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή λαμβάνοντας υπόψη το χαρτοφυλάκιο που έχουμε και τα αναπτυξιακά σχέδια που καθορίσθηκαν κατά την εξαγορά.» Μετά την υπογραφή σήμερα της σύμβασης αγοράς μετοχών, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν κάποιες τυπικές διαδικασίες, που θα οδηγήσουν στην τελική μεταβίβαση της εταιρείας.

Η ΔΕΗ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην ΝΑ Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας, με συνολικά πάγια πάνω από € 15 δις και ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από € 5 δις. Η βασική δραστηριότητα της ΔΕΗ είναι η παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για 7,3 εκατ. πελάτες και έχει ένα μερίδιο αγοράς περίπου 85%. Η ΔΕΗ είναι ο ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής στην Ελλάδα, το οποίο διαχειρίζεται η 100% θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες – μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην Ευρώπη στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, η ΔΕΗ έχει θυγατρικές στην Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αλβανία. Η ΔΕΗ πρόσφατα υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με την Αμερικανική εταιρεία General Electric για συνεργασία στην υποστήριξη θερμικών σταθμών παραγωγής στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αφρική.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 22:48