Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

Την ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού €22.440.672,21 υπόγραψε με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος.

Συγκεκριμένα τα έργα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και είναι:
 
Δικαιούχος

 

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός

Δήμος Αμυνταίου

Ύδρευση Αμυνταίου

€4.210.000,00

Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης

€10.336.134,45

Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. σε Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης

€5.869.327,67

Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών του Δήμου Κοζάνης

€2.025.210,09
Σύνολο
€22.440.672,21
 

Με τα πιο πάνω έργα που εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), λύνονται χρόνια προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης των αστικών κέντρων και τοπικών διαμερισμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ βελτιώνεται κατακόρυφα η ποιότητα ζωής των κατοίκων που τα προηγούμενα χρόνια έπιναν νερό από δίκτυα πεπαλαιωμένα ή κατασκευασμένα με αμιαντοτσιμεντοσωλήνες.

Ταυτόχρονα επιταχύνεται η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του οποίου η απορροφητικότητά την τριετία 2007 – 2009 δεν ξεπέρασε το 3%.

altΕνημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 στο Αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. για την Ανταγωνιστικότητα και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007 – 2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 και ειδικότερα το πλαίσιο της υλοποίησης των μέτρων – δράσεων του άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», που αφορά σε καθεστώτα ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Επίσης επεξηγήθηκαν και αναλύθηκαν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, αξιολόγησης και ένταξης των εν δυνάμει δικαιούχων, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την αγροτική ανάπτυξη.
 

Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «η αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας αποτελεί τον κύριο στόχο της κυβέρνησης και γι’ αυτό ακριβώς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που φιλοδοξεί να προετοιμάσει τη χώρα μας για την είσοδό της στη νέα εποχή». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον αγροτικό τομέα πρέπει να διεκδικήσει τα πρωτεία με την ένταξη όσο το δυνατό περισσότερων έργων, ώστε να καλυφθεί σημαντικό μέρος από το χαμένο έδαφος της τριετίας 2007 – 2009». Κατόπιν αναφέρθηκε στους κύριους στόχους του προγράμματος που είναι: α) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοπονίας μέσω αναδιάρθρωσης, ανάπτυξης και καινοτομίας, β) η βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου μέσω διαχείρισης της γης, γ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και η ενθάρρυνση διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας. «Το πρόγραμμα προωθεί μέτρα και δράσεις που αφορούν τόσο παρεμβάσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στη μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία γεωργικού και δασικού προϊόντος, όσο και ενέργειες εκσυγχρονισμού των υποδομών με χρήση νέων τεχνολογιών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων», επισήμανε ο κ. Κίρκος. «Με την υλοποίηση των μέτρων του άξονα 3, θέλουμε να μειώσουμε τις περιφερειακές ανισότητες και να προστατεύσουμε τις οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερες περιοχές» είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος ο κ. Κίρκος προέτρεψε όλους τους παριστάμενους και τους ενδιαφερόμενους να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να κατατεθούν αξιόλογες προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, στην επιχειρηματική ανάταση και στην τόνωση της απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία. «Στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μέσω του αντίστοιχου προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων και του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκαν δράσεις περίπου €50.000.000,00 που άλλαξαν την όψη των ορεινών όγκων της και δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας» είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας, ενώ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι «η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ανάγκη από καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αναδείξουν την πολιτιστική και φυσική της κληρονομιά, και θα τονώσουν την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Δεν πρέπει να χαθεί λοιπόν η ευκαιρία που δίνεται, αλλά τα μέτρα και οι δράσεις του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 – 2013 να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται σήμερα».
 

Οι περιοχές παρέμβασης στις οποίες αναφέρεται το πρόγραμμα είναι εκείνες των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) με συνολικό κόστος για το διάστημα 2007 – 2013 €370.000.000,00 για όλη τη χώρα, ενώ για τη Δυτική Μακεδονία αφορά τους ορεινούς όγκους Γράμμου – Καστοριάς και Βιτσίου, Γρεβενών, Κοζάνης, Πιερίων και Φλώρινας. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της πρώτης προκήρυξης για τα δημόσια έργα του άξονα 3, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 9 έργα συνολικού προϋπολογισμού €5.500.000,00, ενώ στο επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθεί νέα πρόσκληση. Επίσης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πολύ σύντομα πρόκειται να εκδώσει πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα του Ο.Π.Α.Α.Χ.

Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» –στη Δυτική Μακεδονία είναι ο κ. Απατσίδης Χρήστος, ο οποίος ήταν και εισηγητής στην ημερίδα μαζί με την κα Αραχωβίτη Εύη, που είναι στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. - Ανταγωνιστικότητα.
 
altΟ Μ. Τρεμόπουλος χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες των Πράσινων για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού

Η βουλευτής των Γερμανών Πρασίνων και υπεύθυνη εξωτερικών σχέσεων με την ΕΕ και την Ελλάδα Violavon Cramon, μαζί με τον Γερμανό Πράσινο βουλευτή Markus Tressel, υπεύθυνο του κόμματος σε θέματα τουρισμού καλούν τους Γερμανούς πολίτες να επιλέξουν φέτος ως προορισμό των διακοπών τους την Ελλάδα, ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον οικονομικά δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό.

Ήδη από τις 7 Μαΐου εξέδωσαν δελτίο Τύπου, όπου αναφέρεται ότι ο ελληνικός τουριστικός κλάδος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και ενδεχόμενη μείωση των τουριστών στην ερχόμενη σαιζόν (όπως φαίνεται και από τις σημαντικές ακυρώσεις έως τώρα) θα επιδείνωνε την ήδη κακή κατάσταση του τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Οι Γερμανοί πολίτες καλούνται να αγνοήσουν τις προβαλλόμενες εικόνες ταραχών και βίας στην Αθήνα, αφού οι τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα βρίσκονται πολύ μακρύτερα από αυτήν, ενώ καλούνται και τα ΜΜΕ της Γερμανίας να μη δημιουργούν εικόνες πανικού για την Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία ήδη συζητιέται στην Επιτροπή Τουρισμού του γερμανικού Κοινοβουλίου ενώ φαίνεται να συναντά αποδοχή και από άλλες πολιτικές δυνάμεις στη Γερμανία.

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ήδη βρίσκομαι σε επικοινωνία με τη ViolavonCramon και τον MarkusTressel ώστε να προωθηθεί η συνεργασία Ελλήνων και Γερμανών Πρασίνων για την προβολή της πρωτοβουλίας και τις επόμενες μέρες θα έρθουν στην Ελλάδα. Ως Οικολόγοι Πράσινοι θέλουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένες και πρακτικές προτάσεις, που να κατευθύνουν τους Γερμανούς επισκέπτες προς ποιοτικούς προορισμούς στη χώρα μας, οι οποίοι περιλαμβάνουν εξαιρετικά στοιχεία της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η συνεργασία μπορεί να προσφέρει λύσεις, εκεί που άλλοι καταφεύγουν σε εντάσεις και αδιέξοδη αντιπαράθεση».

Υπενθυμίζουμε πως η κ. vonCramon είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα στις 3 Μαρτίου και είχε συνάντηση με στελέχη των Οικολόγων Πράσινων για θέματα της ελληνικής οικονομίας.

Η ανακοίνωση των Γερμανών Πράσινων με την προτροπή προς τους Γερμανούς πολίτες να επισκεφθούν την Ελλάδα στις διακοπές τους βρίσκεται εδώ: http://www.gruene-bundestag.de/cms/presse/dok/339/339224.jetzt_erst_recht_nach_griechenland_reise.html

alt5η IOYNIOY: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 

Η 5η Ιουνίου ορίστηκε από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος πριν από 38 χρόνια, για να θυμίζει τη σημασία της Διάσκεψης της Στοκχόλμης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, στις 5 Ιουνίου του 1972. Είναι ένα από τα βασικά μέσα που χρησιμοποιεί ο διεθνής οργανισμός για να δίνει κάθε χρόνο μια νέα ώθηση στον προβληματισμό, την ενεργοποίηση και τη δράση κυβερνήσεων και πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η προσπάθεια για ένα καλύτερο περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητα εδώ και χρόνια για το Δήμο Κοζάνης, που πρωτοπορεί στην προστασία του περιβάλλοντος με ποικίλλες δράσεις σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα:

 

·        Λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από το 1993 σύστημα τηλεθέρμανσης ,θερμαίνοντας κάθε γωνιά της Κοζάνης (περίπου 25000 διαμερίσματα) καθώς και τους οικισμούς της Ν. Χαραυγής και της ΖΕΠ, με σημαντική ωφέλεια την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

·        Εφαρμόζει με συνέπεια και πρωτοποριακό χαρακτήρα από το 1992 προγράμματα ανακύκλωσης υλικών με την στήριξη και ενεργό συμμετοχή όλων των δημοτών με αποτελέσματα την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

·        Αναπτύσσει σταδιακά σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης με επεξεργασία λυμάτων μέσω δύο εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού (μία στην Καρυδίτσα και μία στην ΒΙ.ΠΕ.) με συνέπεια την προστασία των σημαντικότερων υδροφορέων της περιοχής.

·        Στηρίζει και ενισχύει με πρωταγωνιστικό ρόλο την λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) συμβάλλοντας στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη ποιότητα ζωής των πολιτών. Αναλυτικότερα, ο Δήμος Κοζάνης με τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης μέχρι σήμερα κατάφερε να μην επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με :

·        760.000tn CO2 διοξείδιο του άνθρακα

·        140tn CO μονοξείδιο του άνθρακα

·        580tn NOx νιτρικά

·        45tn HC υδρογονάνθρακες

·        70tn αιωρούμενα σωματίδια

 

Με τους 17.500tn υλικών που ανακυκλώθηκαν μέχρι σήμερα κατάφερε:

·        να σώσει 250.000 δέντρα

·        να μειώσει κατά 60.000tn την κατανάλωση λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας

Με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, διασφάλισε την επεξεργασία 4.000.000m3 λυμάτων σε ετήσια βάση πριν αυτά οδηγηθούν στη λίμνη Πολυφύτου.

Ο δήμος μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει όλους τους πολίτες, γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας. Δεν σταματά όμως εδώ, συνεχίζει με:

·        Την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών κτιρίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (11.000.000 kwh /έτος)

·        Την ορθολογική διαχείριση του δημοτικού φωτισμού με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (500.000 kwh /έτος)

·        Την ένταξη του πλαστικού στα προγράμματα ανακύκλωσης υλικών με στόχο την ανάκτηση και ανακύκλωση (100 tn/έτος)

·        Την υλοποίηση ολοκληρωμένου δικτύου επεξεργασίας λυμάτων που θα καλύπτει όλους τους οικισμούς του Δήμου και θα διασφαλίζει άριστες περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνθήκες

·        Την οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος

·        Τη συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την μέτρηση ατμοσφαιρικών ρύπων και την ενημέρωση των πολιτών

·        Την εισαγωγή περιβαλλοντικής διάστασης και βιοκλιματικού σχεδιασμού σε όλα τα νέα δημόσια κτίρια που μελετώνται

Η τεράστια τεχνολογική πρόοδος μαζί με την αλόγιστη χρήση καταναλωτικών αγαθών, είχε σαν συνέπεια την υπερβολική εκμετάλλευση της φύσης.

Η μόλυνση της ατμόσφαιρας με τις αναθυμιάσεις από τις βιομηχανίες, τα εργοστάσια, τα καυσαέρια από τα τροχοφόρα δηλητηριάζουν τη φύση και χειροτερεύουν τις συνθήκες ζωής του ανθρωπίνου είδους.

Η θάλασσα, τα ποτάμια, τα υπόγεια νερά ρυπαίνονται από λύματα, απορρίμματα, γεωργικά φάρμακα και απόβλητα, που συνέχεια δέχεται, με συνέπεια να εξαφανίζονται πολλά είδη ζώων, πτηνών και φυτών.

Η καταστροφή του εδάφους και υπεδάφους από τις χημικές ουσίες που τα διαποτίζουν και τις πυρηνικές δοκιμές, οι συνεχείς πυρκαγιές που καταστρέφουν τα δάση και αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και τη ζωντάνια της φύσης.

 
Η οικολογική ισορροπία έχει πληγεί υπερβολικά.
 

Όλα αυτά απειλούν και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και έχουν αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του.

Η ΕΕ διαθέτει μερικά από τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα που αναπτύχθηκαν επί σειρά δεκαετιών για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων.

Σήμερα, βασικές προτεραιότητες είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η μείωση των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από τη ρύπανση και η πιο υπεύθυνη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων.

Οι προτεραιότητες αυτές, αν και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μπορούν να συμβάλουν και στην οικονομική ανάπτυξη με την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η καταστροφή και η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί ένα σοβαρό, οξύ, υγειονομικό, κοινωνικό και διεθνές πρόβλημα. Η σημασία του φυσικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου και γενικά για την διατήρηση του οικοσυστήματος ήταν γνωστή από την εποχή του Ιπποκράτη.

 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες

 

1) Πρέπει να ελέγχουμε την ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, του ύδατος και των θορύβων.

 

2) Να ελέγχουμε την προστασία της φύσεως, χλωρίδας – πανίδας.

 

3) Να συμβάλλουμε στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των μνημείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, των έργων τέχνης και των παραδοσιακών οικισμών.

 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
 

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι, τίποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται αρμονικά ο αέναος κύκλος της ζωής.

Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν από το μυαλό µας. Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωματερές, µε τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.

Ξέρετε ότι, αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε τα αλουμινένια κουτάκια που αγοράζουμε (κουτάκια αναψυκτικών, μπύρας, κλπ.) οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως; Ή ότι αν ανακυκλώναμε όλα τα υλικά συσκευασίας και χάρτου θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα;

 
Τι μπορείτε να κάνετε εσείς
 

Μειώστε τα απορρίµµατα προτού ακόμη αγοράσετε τα προϊόντα, προτιμώντας αυτά που η συσκευασία τους είναι μικρή και φιλική προς το περιβάλλον.

Αναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που αγοράζετε.

Αποφεύγετε τις συσκευασίες µιας χρήσης. Προτιμήστε τις επιστρεφόμενες φιάλες και συσκευασίες.

Επαναχρησιμοποιείστε υλικά αντί να τα πετάτε στα σκουπίδια. Μήπως τα παλιά προϊόντα ή συσκευές σας μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κάποιον άλλο συμπολίτη σας;

Προσέχετε τις συσκευασίες στα προϊόντα που αγοράζετε. Οι γυάλινες συσκευασίες είναι κατά τεκμήριο φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις πλαστικές και τις αλουμινένιες συσκευασίες.

Χρειάζεστε πάντα πλαστικές σακούλες; Προτιμήστε µία πάνινη τσάντα ή µία χάρτινη σακούλα.

Ανακυκλώστε! Αφήστε τα υλικά που μπορεί να ανακυκλωθούν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

Χρησιμοποιήστε επαναχρησιµοποιούµενα δοχεία για την αποθήκευση τροφών στο ψυγείο σας αντί να τις καλύπτετε µε αλουμινόχαρτο.

Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Ανακυκλώστε το λάδι μηχανής του αυτοκινήτου σας. Δώστε το στο συνεργείο και µη το ρίχνετε στην αποχέτευση.

 Ο Δήμος Κοζάνης ευαισθητοποιημένος σε θέματα Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης εδώ και πολύ καιρό, πήρε πρωτοβουλίες πρωτόγνωρες για τα Ελληνικά δεδομένα, εφαρμόζοντας από το 1992 οργανωμένο πρόγραμμα Ανακύκλωσης υλικών με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλλουν καθημερινά και στην πράξη στην προστασία του Περιβάλλοντος. Η ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα ανακύκλωσης και η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης που αναπτύχθηκε μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στις πολλές βιωματικές δραστηριότητες που διοργανώνει ο Δήμος Κοζάνης, αποτελούν τον καλύτερο οδηγό για εμάς και μας γεμίζει κουράγιο να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό νέων προγραμμάτων πέρα αυτών που ήδη έχουν πλήρη αναπτυχθεί (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, ελαστικά αυτοκινήτων, ορυκτέλαια, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές).

 
Συγκεκριμένα:
 
Για το περιβάλλον

Μετέφερε το Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων σε χώρο εκτός του ιστορικού κέντρου

Εφάρμοσε το δακτύλιο για τα μεγάλα οχήματα.
Εφάρμοσε σχέδιο κυκλοφοριακής αποκέντρωσης

Εφάρμοσε την ελεγχόμενη στάθμευση

Βοήθησε στη δημιουργία ιδιωτικών γκαράζ
Κατασκεύασε πλέγμα πεζοδρόμων
Κατασκεύασε κυκλικούς κόμβους αντί των σηματοδοτών
Ανάπτυξε σύστημα περιφερειακής κυκλοφορίας
Οργάνωσε σύστημα εξυπηρέτησης με τα Μίνι Μπας
10.Ψήφισε σύγχρονο και ευέλικτο κανονισμό καθαριότητας
 
 
Για την ανακύκλωση
 
Τύπωσε διαφημιστικά και ενημερωτικά φυλλάδια

Ενημέρωσε τους πολίτες με ενημερωτικά σποτ στην τοπική τηλεόραση

Ενίσχυσε πρωτοβουλίες σε μαθητικές εκδηλώσεις

Συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης και ενίσχυσης του θεσμού

Βραβεύτηκε από τον εθελοντικό οργανισμό Ecocity για το έργο της ανακύκλωσης

Με τις ενέργειες αυτές και πολλές άλλες, ο Δήμος Κοζάνης δεν είχε οφέλη μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά, τεχνικά και κοινωνικά. Ενδεικτικά σημειώνονται τα εξής:

 
Εξοικονόμηση χώρων ταφής απορριμμάτων
Εξοικονόμηση ενέργειας
Λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Στόχος μας είναι η διόρθωση των στρεβλώσεων που έχει υποστεί το δομημένο περιβάλλον, παράλληλα και σε συμπόρευση μέτρων τόσο από την Κεντρική Διοίκηση, όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την απαραίτητη ενημέρωση και κυρίως την επανεκπαίδευση των πολιτών, ώστε να υιοθετήσουν νέους τρόπους συμπεριφοράς, υπολογίζοντας το οικολογικό κόστος κάθε ενέργειας και με παράλληλη υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων για την προστασία του περιβάλλοντος.

 
 
Ο Αντιδήμαρχος
 
Παπαγεωργίου Ιωάννης
Η 5η Ιουνίου ορίστηκε από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος πριν από 38 χρόνια, για να θυμίζει τη σημασία της Διάσκεψης της Στοκχόλμης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, στις 5 Ιουνίου του 1972. Είναι ένα από τα βασικά μέσα που χρησιμοποιεί ο διεθνής οργανισμός για να δίνει κάθε χρόνο μια νέα ώθηση στον προβληματισμό, την ενεργοποίηση και τη δράση κυβερνήσεων και πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η προσπάθεια για ένα καλύτερο περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητα εδώ και χρόνια για το Δήμο Κοζάνης, που πρωτοπορεί στην προστασία του περιβάλλοντος με ποικίλλες δράσεις σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα:

·Λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από το 1993 σύστημα τηλεθέρμανσης ,θερμαίνοντας κάθε γωνιά της Κοζάνης (περίπου 25000 διαμερίσματα) καθώς και τους οικισμούς της Ν. Χαραυγής και της ΖΕΠ, με σημαντική ωφέλεια την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

·Εφαρμόζει με συνέπεια και πρωτοποριακό χαρακτήρα από το 1992 προγράμματα ανακύκλωσης υλικών με την στήριξη και ενεργό συμμετοχή όλων των δημοτών με αποτελέσματα την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

·Αναπτύσσει σταδιακά σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης με επεξεργασία λυμάτων μέσω δύο εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού (μία στην Καρυδίτσα και μία στην ΒΙ.ΠΕ.) με συνέπεια την προστασία των σημαντικότερων υδροφορέων της περιοχής.

·Στηρίζει και ενισχύει με πρωταγωνιστικό ρόλο την λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) συμβάλλοντας στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη ποιότητα ζωής των πολιτών. Αναλυτικότερα, ο Δήμος Κοζάνης με τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης μέχρι σήμερα κατάφερε να μην επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με :

·760.000tnCO2 διοξείδιο του άνθρακα

·140tn CO μονοξείδιο του άνθρακα

·580tn NOx νιτρικά

·45tn HC υδρογονάνθρακες

·70tn αιωρούμενα σωματίδια

Με τους 17.500tnυλικών που ανακυκλώθηκαν μέχρι σήμερα κατάφερε:

·να σώσει 250.000 δέντρα

·να μειώσει κατά 60.000tnτην κατανάλωση λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας

Με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, διασφάλισε την επεξεργασία 4.000.000m3 λυμάτων σε ετήσια βάση πριν αυτά οδηγηθούν στη λίμνη Πολυφύτου. Ο δήμος μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει όλους τους πολίτες, γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας. Δεν σταματά όμως εδώ, συνεχίζει με:

·Την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών κτιρίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (11.000.000 kwh/έτος)

·Την ορθολογική διαχείριση του δημοτικού φωτισμού με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (500.000 kwh /έτος)

·Την ένταξη του πλαστικού στα προγράμματα ανακύκλωσης υλικών με στόχο την ανάκτηση και ανακύκλωση (100 tn/έτος)

·Την υλοποίηση ολοκληρωμένου δικτύου επεξεργασίας λυμάτων που θα καλύπτει όλους τους οικισμούς του Δήμου και θα διασφαλίζει άριστες περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνθήκες

·Την οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος

·Τη συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την μέτρηση ατμοσφαιρικών ρύπων και την ενημέρωση των πολιτών

·Την εισαγωγή περιβαλλοντικής διάστασης και βιοκλιματικού σχεδιασμού σε όλα τα νέα δημόσια κτίρια που μελετώνται

altΣυνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ με θέμα την ενημέρωση των δημοτών της Κοζάνης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  για τη δράση με τίτλο : «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Ο ΤΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΟΥΤις τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Siemens και τα όσα έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο διάστημα στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής σχολίασε στο ραδιόφωνο του VETO 91fm ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου. Ο κ. Τέλλογλου, που με την δημοσιογραφική του έρευνα έφερε στο φως της δημοσιότητας πολύτιμα στοιχεία για το σκάνδαλο που προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στην πολιτική ζωή του τόπου, τόνισε μεταξύ άλλων πως «για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση της έρευνας θα χρειαζόταν να μείνει μακριά από τους συμψηφισμούς, γιατί αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος και δεν μπορείς να την βάλεις στο κρεβάτι του Προκρούστη και την κόψεις έτσι όπως σε βολεύει. Τα δύο μεγάλα κόμματα μέχρι σήμερα την έχουν πατήσει ακολουθώντας αυτή τη λογική».

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ ΣΤΟ VETO 91fm
{mp3}100604_teleglou{/mp3}

 

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι μια σημαντική υπόμνηση του χρέους που έχουμε όλοι μας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και να δράσουμε ενεργά για την εξασφάλιση ενός μελλοντικά βιώσιμου περιβάλλοντος.

Η οικολογική συνείδηση και η αγάπη για το περιβάλλον, όμως, θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει όλο το χρόνο, και όχι μόνο σήμερα.

Εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία που μας δίνει η σημερινή μέρα ενημερώνουμε όλους τους Δημότες ότι απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών, μπάζων ή άλλων ογκωδών αστικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε περιοχή της πόλης, απαγορεύεται η ρίψη οποιονδήποτε χάρτινων συσκευασιών στους κάδους απορριμμάτων, καθώς καιη ρίψη απορριμμάτων σε γεμάτους κάδους.

Ο Δήμος Σιάτιστας συνεχίζει με επιτυχία για δεύτερη χρονιά την ανακύκλωση χαρτιού, με τους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της Σιάτιστας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, ενώ πριν λίγους μήνες τοποθετήθηκαν και ειδικοί κίτρινοι κάδοι για την ανακύκλωση γυαλιού.

Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους.  Ας την στηρίξουμε γιατί έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας.

Με την ανακύκλωση συνεισφέρουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύουμε σ’ ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου το ECOCITY, ένας εθελοντικός οργανισμός που στοχεύει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, ανακοίνωσε τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για το έτος 2010. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, όπου απονεμήθηκαν βραβεία σε Επιστημονικές Ομάδες, Οργανισμούς, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι βραβευμένοι παρέλαβαν το Αγαλματίδιο από εκπροσώπους του Κράτους, της Βουλής, της Επιστήμης και Φορέων, ως επιβράβευση της πρωτοβουλίας και του έργου περιβαλλοντικής ευαισθησίας που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του 2009. Ανάμεσά τους ήταν και ο Δήμος Κοζάνης, που  έλαβε το βραβείο  ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2010 – ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ για το Πρόγραμμα «Γιορτή Ανακύκλωσης 2009», το οποίο παρέλαβε ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας.

Ο Δήμαρχος παραλαμβάνοντας το βραβείο, ευχαρίστησε τους διοργανωτές και επεσήμανε πως «το βραβείο ανήκει σε όλους τους Κοζανίτες, που έχουν αναπτύξει περιβαλλοντική ευαισθησία. Η προσπάθεια αυτή στο Δήμο Κοζάνης ξεκίνησε πριν από 18 χρόνια, τότε που η ανακύκλωση δεν ήταν μόδα, ούτε και επιβαλλόταν από τη νομοθεσία. Ο δήμος επένδυσε στους νέους ανθρώπους, λαμβάνοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες για τα δεδομένα της εποχής, δημιουργώντας περιβαλλοντική συνείδηση μέσω των δραστηριοτήτων του, γαλουχώντας με αυτό τον τρόπο ευσυνείδητους πολίτες. Σήμερα πλέον έχουμε γενιές ενήλικων πολιτών που σέβονται, αγαπούν και προστατεύουν το περιβάλλον». Ο κ. Μαλούτας κλείνοντας ευχαρίστησε την Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου για την πολύτιμη συνεισφορά της και ευχήθηκε στo Ecocity καλή επιτυχία στις δράσεις του.

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, είναι ένας Θεσμός που καθιέρωσε το ECOCITY το έτος 2005, με σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και συνεισφοράς Επιστημόνων, Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεων, Οργανισμών, και Μέσων Ενημέρωσης. Ο Θεσμός εμπλουτίσθηκε το έτος 2006 με το βραβείο για το Έργο Ζωής και φέτος με την κατηγορία βραβεία για Διπλωματικές Εργασίες που αξιολογούν Μέτρα για το Αστικό Περιβάλλον.

Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2010 απονέμονται σε εργασίες και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, ενώ για τις διπλωματικές εργασίες στη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών. Οι Υποψηφιότητες προήλθαν από αιτήσεις που υποβλήθηκαν από Δήμους, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, καθώς και από προτάσεις των Επιτροπών του ECOCITY για Επιστημονικό και Ενημερωτικό Έργο που έχει προσανατολισμό στο Περιβάλλον. Οι Υποψηφιότητες σε κάθε κατηγορία αξιολογήθηκαν από Ειδικές Επιτροπές Κριτών. Όλες οι υποψηφιότητες διακρίθηκαν για το υψηλό επίπεδο έμπρακτης περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Ειδικότερα αξιολογήθηκε η εστίαση στα περιβαλλοντικά προβλήματα των πόλεων και της χώρας, η διαπίστωση και περιγραφή προβλημάτων, η αξιοποίηση επιστημονικών και ερευνητικών μεθόδων, οι στόχοι και συνυπηρέτηση αξιών, η διάρκεια και η επένδυση σε αλλαγή συμπεριφορών και διαμόρφωσης τάσεων για τη προστασία του  Περιβάλλοντος.