Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 23 Απριλίου 2013 10:47

Η Ελλάδα του 2013 παλεύει να μειώσει σε τρείς υπογραφές τις αποφάσεις διοικητικών πράξεων

Είμαστε στο 2013 και όμως το ελληνικό κράτος παλεύει να μειώσει τις υπογραφές των διοικητικώ πράξεων και αποφάσεων μόνο σε τρείς. Θα τα καταφέρει;

 Μέχρι τρεις υπογραφές μπορεί να φέρει στο εξής κάθε διοικητική πράξη ή έγγραφο στα υπουργεία, τους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν το αργότερο έως το τέλος Μαΐου.

 Το υπουργείο σημειώνει ότι η αντιμετώπιση της πληθώρας των υπογραφών στα διοικητικά όργανα είχαν θεσπιστεί από το 1990 με σχετικές ρυθμίσεις, αλλά η εφαρμογή τους με το χρόνο ατόνησε, με αποτέλεσμα την επανεμφάνιση του προβλήματος.
 
Όπως αναφέρει σε εγκύκλιό του ο υπουργός Αντώνης Μανιτάκης, με τον περιορισμό των υπογραφών και κατά συνέπεια και των οργάνων που συμπράττουν σε μία ενέργεια, επιτυγχάνεται η επίσπευση του διοικητικού έργου, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, η ορθολογικοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων, η διευκόλυνση των ιεραρχικά προϊστάμενων οργάνων στην άσκηση των επιτελικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων τους με τη μείωση των λειτουργικών τους αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση της ατομικής ευθύνης των στελεχών.
 
Αναφορικά με τον «κανόνα των τριών υπογραφών», τονίζεται στην εγκύκλιο ότι κάθε διοικητική πράξη ή έγγραφο δεν επιτρέπεται να φέρει περισσότερες από τρεις υπογραφές, δηλαδή δύο προσυπογραφές και την τελική υπογραφή του αρμόδιου οργάνου που λαμβάνει την απόφαση.
 
Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και έγγραφα, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, θα πρέπει κατά την έκδοση των εξουσιοδοτικών αποφάσεων (οι οποίες θα πρέπει να επανεκδοθούν, λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω κανόνα) να μεταβιβαστούν αρμοδιότητες σε όσο τον δυνατόν πλησιέστερα προς τη βάση της διοικητικής πυραμίδας όργανα.
 
Σημειώνεται ότι κατ' εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που ειδικοί και συγκεκριμένοι λόγοι επιβάλλουν τυχόν απόκλιση από τον κανόνα των τριών υπογραφών ορισμένων πράξεων ή εγγράφων, θα πρέπει να περιληφθούν στις κοινές αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του αρμόδιου κάθε φορά υπουργού που εκδίδονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (ν. 1892/1990

ΠΗΓΗ:www.tvxs.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Απριλίου 2013 10:55