Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 12:05

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ»

altΤου Κωνσταντίνου Κυριακίδη

Τελικά όλες εκείνες οι Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι η σύσταση του Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες, διαψεύστηκαν οικτρά. Δημοσιεύθηκε ήδη στα έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η υπογραφή της Κ.Υ.Α. στις 20-7-2010, από την Υπουργό Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, τον Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου και την Υπουργό Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, η σύσταση του Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης «Εξοικονομώ κατ΄οίκον», καθώς και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του.

Συγκεκριμένα Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», ανταποκρινόμενο πλήρως στις απαιτήσεις κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, παρέχει κίνητρα που διαμορφώνονται σε 30% απομείωση δανειακού κεφαλαίου και άτοκο δάνειο για τα χαμηλά εισοδήματα, σε 15% απομείωση δανειακού κεφαλαίου και χαμηλότοκο δάνειο για τα μεσαία εισοδήματα, και τέλος σε χαμηλότοκο δάνειο για τα σχετικά υψηλότερα εισοδήματα.

Παράρτημα – Κύρια σημεία του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»:

Τα κίνητρα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία:

Κατηγορία Α

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 € ή τις 25.000€ αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση ΑΤΟΚΟΥ δανείου, που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήμα τηςανακοίνωσης του Μαρτίου, και επιχορήγηση (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου) του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 € θα αποπληρώσει 7.000 € άτοκα.

Κατηγορία Β

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 € ή 25.000 και 50.000€ αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση(με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου) για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήμα.

·         Κατηγορία Γ

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 €. Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α, εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α.

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων για τις κατηγορίες Α και Β θα επιχορηγείται στο 100%.

 Επιπλέον υπενθυμίζονται τα πρόσθετα κίνητρα που έχουμε θεσπίσει με τον νέο φορολογικό νόμο 3842/2010 και αφορούν σε μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 600 € για δαπάνες 6.000 €.

Τα κριτήρια για τις επιλέξιμες κατοικίες δεν αλλάζουν, το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που δεν είναι εξοχικές, έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση με 1.500 €/ τ.μ., βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης έχουν καταταχθεί σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ και μπορούν με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας να αναβαθμισθούν κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία

Τα βήματα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα δεν αλλάζουν, έτσι:

Α/Α
Βήματα
1

Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.

2

Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστημα. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

3

Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

4

Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου.

5

Υλοποίηση εργασιών.

6

2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

7

Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει:

α) τα παραστατικά των δαπανών

β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης 

8

Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.

9

Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου και αφορούν στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1.     Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

2.     Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

3.     Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Σε  ότι αφορά την περιοχή μας, πέρα από τα γενικά οφέλη που προκύπτουν από τη σύσταση του Ταμείου, θέλω να επισημάνω την επιπλέον αναγκαιότητα που προκύπτει για την χρήση του προγράμματος, εξαιτίας των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν και την σημαντική εξοικονόμηση πόρων από το οικογενειακό εισόδημα.

Τέλος επιβάλλεται να επαναλάβω για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι οι χρήστες του προγράμματος να επιλέξουν κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, από την περιοχή μας, για πολλούς και σημαντικούς λόγους:

Οι κατασκευαστές της περιοχής μας έχουν άρτια τεχνογνωσία και συνεχή επιμόρφωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις των κατασκευών

Ο καταναλωτής, με την επιλογή ενός τοπικού κατασκευαστή, διασφαλίζει την συνεχή και απρόσκοπτη συντήρηση των κατασκευών με τη αδιάκοπη παρουσία του υπεύθυνου κατασκευαστή.

Τα χρήματα που διατίθενται, παραμένουν στην περιοχή μας και επανεπενδύονται.

Η τοπική κοινωνία σε καιρούς οικονομικής κρίσης ενισχύει τις σχέσεις αλληλεγγύης και στήριξης μεταξύ των μελών της και επιδεικνύει την απαιτούμενη κοινωνική και συλλογική ευθύνη.

Κυριακίδης Κων/νος
Αντιπρόεδρος
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αλουμινίου Σιδήρου
 
 
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 12:15